7 anledningar varför ditt företag bör använda datoranimationer i marknadsföring

Marknadsföring är en viktig del i företagsstrategier för att uppnå tillväxt och har varit så sedan mycket lång tid tillbaka. Marknadsföring har tidigare främst skett genom direktreklam, reklam via reklamtavlor, reklam på bio och reklam i tidningar och tidskrifter. Under senare tid har även reklam i radio och tv tillkommit och den reklammarknad som idag är allra störst och som växer allra snabbast är reklam på internet. Internets andel av den svenska reklammarknaden är idag över 20 procent och denna siffra växer hela tiden.

Internet

Det finns många olika typer av annonser på internet. Allra vanligast är en webbsida med text eller bilder i mitten av sidan och annonser över, under och vid sidan av texten eller bilderna. Annonser som om internetanvändaren klickar på dem tar användaren till annonsörens hemsida eller till en reklamkampanj. Andra vanliga typer av annonser är så kallade pop-ups och banners. Alla dessa typer av annonser har det gemensamt att internetanvändarna tycker att de är irriterande, och att dessa användare både medvetet och omedvetet gör sitt bästa för att undvika att titta på annonserna. En studie vid Lunds universitet där ögonrörelser mättes hos internetanvändare visade att användarna undvek att titta på de platser på sidan där reklam vanligtvis förekommer ( ”Reklam funkar inte på mig...” 2009, sid 178). För att marknadsföring via internet skall vara effektiv krävs det en genomtänkt strategi.

Strategier

Undersökningen från Lunds universitet och andra senare undersökningar visar alla att marknadsföring via internet bara är effektiv om två kriterier är uppfyllda. Att man riktar sig till rätt målgrupp och att reklamen måste skilja sig från mängden. Vill man till exempel marknadsföra traktorer är det viktigt att man riktar in sig på de forum som jordbrukare, trädgårdsmästare och andra eventuella köpare av traktorer kan tänkas använda sig av och inte helt enkelt tapetsera webben med annonser. Det är också viktigt att reklamkampanjer följs upp och att man mäter vilka som tagit del av kampanjen. Reklam måste också skilja sig från mängden. Undersökningen från Lunds universitet visade exempelvis att den reklam unga människor inte valde bort var dels reklam som var direkt riktad till dem som reklam för sport och mode och liknande, och dels ICA: s reklam. Anledningen till att unga internetanvändare medvetet tittade på ICA: s reklam var att just denna reklamkampanj från ICA skiljde sig från mängden och att den var bra.

3D animeringar

Planerar du en marknadsföringskampanj på internet finns det goda skäl att satsa på att din marknadsföring sticker ut från mängden och ett sätt att göra detta är att använda 3D-animering i din marknadsföring. 3D-animering har fram till nyligen varit något för ingenjörer och konstruktörer. Det finns många anledningar till att nyttja IT-support och detta har varit en då äldre 3D-animeringar ibland kunde låsa datorer. Men 3D-animering och virtuell verklighet är numera också ett marknadsföringsverktyg. Undersökningar har visat att medan text- och bildbaserad reklam väljs bort av internetanvändare lockas internetanvändare av rörelsen hos en animation, framförallt av 3D-animationer. Att enbart basera en marknadsföringsstrategi på användandet av 3D-animationer räcker dock inte. Grundlig research måste ligga till grund för marknadsföringskampanjen. Du måste se till att du vänder dig till rätt målgrupp och skall din marknadsföring innehålla 3D-animationer måste dessa animationer dels vara snygga men de måste också vara relevanta för den produkt du vill sälja.

Typer av företag

För ett teknikföretag, ett företag som till exempel ägnar sig åt tillverkning av prototyper till flygindustrin med hjälp av avancerad CNC-teknik, kan en 3D-animering av en produkt framtagen av just detta företag vara ett effektivt inslag i företagets marknadsföring. Denna marknad är dock något begränsad men för ett företag som exempelvis säljer fotbollsskor kan en animering av deras skor vara ett effektivt verktyg i en reklamkampanj.

Research

Det allra viktigaste för att en marknadsföringskampanj skall lyckas är dock att man gör en ordentlig research innan man tar fram kampanjen. Ett företag måste veta vilka dess kunder eller potentiella kunder är och var de går att finna innan själva kampanjen designas. Vet man vilka kunderna är och var de går att finna återstår det bara att finna ett sätt att väcka deras nyfikenhet och intresse. Ett sätt att göra detta är genom en reklamkampanj som skiljer sig från den stora massan av reklamkampanjer internetanvändare dagligen stöter på internet.

Trots att en stor del av företagsmarknadsföringskampanjer numera återfinns på internet är det egentligen samma sanningar nu som för 50 år sedan. En reklamkampanj måste sticka ut och den måste rikta sig till rätt målgrupp för att vara riktigt effektiv.

  • teknik
  • 11 visningar

Gillar

Kommentarer