Uppstart

Våra tre första dagar av arbetet har bestått av diskussioner och mycket prövande av olika förslag. Vi började med att dela upp oss i grupper på ca 4-5 personer, för att spåna idéer tillsammans. Därefter blandade sig grupperna och diskuterade sina olika idéer för att komma fram till gemensamma förslag som vi sedan tillsammans kan börja tänka vidare på. Några förslag vi kommit fram till hittills är t.ex. Fjäder, gummiband, lufttryck och vattenånga.

Vi har även börjat planera och bygga en hinderbana efter de instruktionerna vi har fått som fordonet ska ta sig genom under tävlingen, för att kunna testa våra olika modeller.

Här bygger bangruppen hinderbanan.

Här spånar grupperna idéer och vissa har även börjat testa sina idéer.

Gillar

Kommentarer