realismen, krönika

Det var så sent som på 1920-talet som länder runt om i världen började införa kvinnlig rösträtt. Även i de länderna så var det inte helt klart att alla kvinnor fick rösta utan bara de med en hög utbildning, vilket inte många hade. Det sista landet i världen som ändrade sina lagar och införde kvinnlig rösträtt var Saudiarabien, de ändrades så sent som förra året. Världens kvinnor har kämpat i nästan ett århundrade bara för att få rösta och för att ha samma förutsättningar som män. Det ofattbara är att innan kvinnor fick rösträtt kunde de få jobba tre gånger så mycket eller ha fler jobb på samma gång. Ogifta kvinnor kunde leva med dem här villkoren. Många arbetade till och med så mycket att de blev ut brända bara för att kunna betala för lite mat att överleva på. Det berodde på att kvinnorna tjänade så lite pengar i timmen som en sommar jobbande pojke gjorde. Gifta kvinnor däremot hade det bra och var till mesta dels huspigor eller hemmafruar, vilket gjorde att deras makar betalade den delade hyran och maten för familjen.

Många tror att kvinnor som var gifta levde frid och fröjd och levde jätte bra under den tiden, ni kanske tappade tråden med att kvinnor fortfarande inte hade någon rösträtt.

I de hemmen som var bebodda av familjer, en man, en fru och ett till tre barn, så var det fortfarande mannen som styrde. Det spelade ingen roll vad kvinnan sa, mannens ord var det sista. Om kvinnan sa emot mannen kunde han ta upp sin tum-tjocka käpp och slå henne med den. Polisen skulle inte ingripa, inte heller domstolen eftersom kvinnor inte hade någon rätt att yttra sina egna tankar i samhället.

Suffragetterna var några av det första kvinnorättskämparna som gjorde det rätta. Genom att inledde demonstrationer och börja ifrågasätta rösträtten i samhället så anslöt sig fler och fler kvinnor till den grupp av personer som vi idag kallar Suffragetter. Den första föreningen bildades år 1865 i Manchester. Föreningen spreds senare till andra länder som till exempel Bristol, London och Birmingham. Kvinnorna som startade föreningen var undantagsmänniskor, de kvinnorna var högutbildade inom till exempel medicin eller sociala områden samt inom utbildning för andra. Emmeline Pankhurst och hennes dotter Christabel bildade organisationen Women’s Social and Political Union, WSPU. Organisationen genomförde offentliga aktioner och vad vi idag kallar civil olydnad. Det var dess värre oklart om krossade fönster och obetalda hyror hade något inflytande i att kvinnor fick rösträtt till slut. Männen kunde intala sig själva att om kvinnor gör så inhumana saker. Varför ska de få rösta egentligen. Det var en fråga som många män ställde sig, men i själva verket så var det endast för att de inte ville att kvinnor skulle få säga till om saker och ting. Hur kan vi män ha varit så själviska att vi inte har kunnat låta kvinnor, som i flera fall åstadkommit mer än oss, låta kvinnor rösta. Vad var det som gjorde att kvinnor slog sönder fönster, slutade betala hyra och slutade bete sig som vanligt folk. Det var männen som framhävde det beteendet, på grund av att dem inte ville ge kvinnor den rätt dem förtjänade.

Pontus Jönrup

Realismen, Krönika

TE14L

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

antiken, debattartikel

Vårt land, Den Atenska Demokratin, ligger längst fram i världen i teknologiska och kulturella framsteg. Trots våra succéer i krig emot persiska riket, har många i vår befolkning börjat ifrågasätta grunderna och ideologierna som styr vårt samhälle. Det i sig kan vara mycket bra för samhällets välmående då våra grundläggande principer antingen förstärks eller förbättras. Ett ämne som har skapat mycket uppror är hur vi behandlar kvinnor. Det är många personer som säger att kvinnor inte har någon plats alls i samhället utan lever enbart som deras makes egendom. Det som samhällskritikerna inte förstår är varför kvinnor behandlas som de gör samt varför det bör ses som positivt.

Till att börja med så kan vi se vilken skillnad som finns mellan män och kvinnor. Män är mer fysiskt byggda än kvinnor och deras kropp kan hantera kroppsarbete. Kvinnor däremot är byggda för att kunna bära, föda och ta hand om barn. Det är så gudarna har skapat våra kroppar och att försöka gå emot dessa roller som våra kroppar är anpassade till är rent av en förolämpning emot gudarna. Hybris, att tro att man står över gudarna, är den största synden som en människa kan begå.

Vi bör även komma ihåg att vi har det mest utvecklade landet i värden. Inga av våra grannländer ligger i närheten när det kommer till kulturell och teknologiskt utveckling. Vi Atenare och våra grekiska grannländer är den enda platsen på jorden där det vi firar gudar, som Dionysos, i form av skådespel och drama, även kallat teater. Våra stora vetenskapsmän och filosofer, som Pythagoras, Arkimedes, Socrates, kommer konstant på nya briljanta idéer och lösningar kring hur världen fungerar. Utan deras kunskap hade byggnader som Parthenon inte varit möjliga att bygga. Att behandla vår befolkning på det sätt vi redan gör skapar en plattform för mer utveckling. Att försöka förneka vara traditioner och sättet vårt lands styrs är att gå emot vad som gör vårt land det bästa i världen.

Hur kan rimligtvis olika behandling av män och kvinnor bli bättre för samhället? Eftersom gudarna har skapat våra kroppar för olika specifika anledningar kommer det landet som utnyttjar dessa egenskaper till fullo bli det mest framgångsrika landet i världen. Vårt land är det land som tar vara på egenskaperna mest, som i sin tur leder till är vi det mest utvecklade landet i världen. Men vad vinner kvinnorna själva på allt detta, och stämmer det att det bara är deras makes egendom? Till att börja med så finns det mycket fördelar för både kvinnor och män i vårt system. Det bestämda könsrollerna gör att båda könen vet redan från födsel vilka uppgifter det kommer ha under sin livstid och det leder till att kvinnor och män kan utveckla de egenskaperna och förmågorna som det kommer ha nytta av resten va sina liv.

Vårt land är det mest utvecklade i hela världen. Till större delen beror det på att vi är en av de få länderna i världen som försöker leva upp till visionen som gudarna hade när det skapade människan. Genom att använda de könsrollerna som är givna till oss skapar vi ett samhälle med en mycket god utveckling samt att vår befolkning känner att alla drar sitt strå till stacken och alla har sin egen roll i samhället.

Joakim Stenborg

Antiken Debattartikel

TE14L

Likes

Comments

realismen, debattartikel

Nu i slutet av 1800-talet har vissa försökt få igenom en kvinnlig rösträtt i Sverige. Vårt land är styrt av män och det kommer alltid att vara styrt av män. Det har fungerat exemplariskt i Sverige och det finns ingen anledning att ändra vårt sätt att hantera politik. Dessa argument visar varför kvinnor inte ska få rätt att rösta.

Ett flertal kvinnor vill inte ha någonting med politik att göra och låter männen sköta sådant de är bättre lämpade till att göra. Om alla i huset blir politisk aktiva skulle bråk uppstå som annars hade kunnat undvikas och familjen hade kunnat gå mot upplösning. Barnen skulle inte få den trygga uppväxten de skulle kunna få i en lycklig familj, därför vill kvinnorna göra det som är bäst för familjen vilket i detta fallet är att inte vara politiskt aktiv. När kvinnorna inte behöver vara insatt i politik kan de spendera tiden på bättre och roligare saker. Varför ska vi införa kvinnlig rösträtt när åtskilliga kvinnor inte vill rösta av eget initiativ?

Kvinnor är för känslosamma för att kunna rösta. De kan inte kontrollera sig själva och blir ofta hysteriska och förlorar då förmågan att tänka klart. Kvinnor låter oftast känslorna styra istället för deras sunda förnuft. Skulle kvinnorna verkligen kunna rösta på det som är bäst för landet? Nej det kan de inte. Kvinnor kan inte stänga ute sina känslor på samma sätt som män kan. Detta skulle leda till att kvinnorna kommer att rösta baserat på sådant som inte har något med politik att göra. Vissa personer eller till och med partier kan manipulera alla kvinnor så att de lägger sina röster på de partierna. Då kvinnor inte kommer att rösta från en objektiv synpunkt kommer mer energi läggas på att partierna ska väcka kvinnornas känslor för att få mer röster. Mer fokus läggs på saker som är irrelevant för Sveriges bästa istället för viktigare saker som till exempel ekonomin.

På senaste tiden har fler kvinnor skaffat bostad själva och försörjer sig med eget arbete. Det är också fler som väljer att inte gifta sig i förhållanden där både mannen och kvinnan arbetar. Felaktigt tycker vissa att kvinnorna borde de få vara med och bestämma sina egna förutsättningar då de kan klara sig själva. Kvinnor är också en del av samhället och påverkas av regeringen och borde då få vara med och bestämma över sig själva. Det är en del som tycker så här men i själva verket så skulle de kvinnorna klarar sig bättre med en man i sitt förhållande. Mannen tjänar mer än vad de gör och kvinnorna skulle då kunna fokusera på mindre krävande saker. De kan ta det lugnt och spendera tid på intressen till exempel att sy och virka

Kvinnor har sämre utbildning jämfört med männen. Män är mer intellektuella och gör bättre och klokare val. Kvinnorna skulle generellt sett rösta sämre en vad män skulle. Eftersom kvinnorna är mer okunniga kommer de behöva ta hjälp av män i sin närhet. Detta skulle leda till att kvinnor endast röstar som prästen, godsherren eller som maken säger åt dem och då är det meningslöst att ge kvinnor rösträtt. I huset är det mannen som styr och ställer och det behövs endast en rösträtt per hushåll, för då är mannen mer lämpad. Kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen och huset. Då berör inte politiken kvinnan så det är onödig att ge dem rösträtt.

Albin Vogel

Realismen, Debattartikel

TE14L

Likes

Comments

medeltiden, krönika

Om du aldrig har hört talas om poeten Dante Alighieri så har du troligtvis ingen aning om vad "Den Gudomliga komedin är”. Den första känslan man får är att det är en bok med humor men som i själva verket handlar om Alighieri själv, som går från himlen till helvetet där djävulen befinner sig längst ner och äter på fastfrusna förrädare i all evighet. Detta är den mest välkända och en av de mest lästa boken från medeltiden. Helvetes tratten bygger på att folk skulle veta vart de skulle hamna i helvetestratten genom deras handlingar. Tratten består av nio stycken olika kretsar, kretsen längst ner där du hamnar om du är en förrädare och högst upp på tratten om du är odöpt eller lättsinnig hedning. Kretsen längst ner var den delen där de allra värsta syndarna hamnar. Kretsen handlar om att vara en förrädare. Under denna tiden så hade kyrkan en väldigt stor makt, och det var en väldigt allvarlig synd att förråda kyrkan genom att synda eller säga emot deras teorier. Sen kretsen på toppen av helvetestratten handlar om att vara odöpt eller en lättsinnig hedning. På den tiden var det självklart att man skulle bestraffas om man inte var med i kyrkan eller en jude. Det var detta hösta kretsen handlade om.Helvetestratten hade stort inflytande på människorna att de skulle vara med i kyrkan och detta gjorde att kyrkan fick mer makt.

När Alighieri kom ut med denna helvetestron blev människor påverkade och rädda. Alighieri har vid hela sin livstid varit insatt i politik och blev ambassadör i San Gimignano år 1296. Hans tro och berömdhet fick folket att förtrösta sig på honom. Vid en jämförelse med nutiden bildas en röd tråd. Människor litar tyvärr alltför ofta mycket på media i dagens samhälle, och media är inte alltid tillförlitlig. Mediaföretag som Expressen, Aftonbladet och GP med flera har alla konkurrenter och vill därför gärna överdriva, skriva om händelser som inte alltid stämmer med verkligheten, skapa sensationer och det lilla extra som får antalet läsare att öka. De vill locka läsare och det görs lättast genom att ha en speciell och överdriven rubrik. Rubrik kan misstolkas av olika läsare och därifrån sprida ett falskt ryckte. Det hände också att när översvämningen i Haiti. Det som var en synlig skillnad mellan mediaföretagen om denna händelsen var antalet skadade och döda. Det var olika nummer på alla mediaföretagen. Därför kan man ställa sig frågan, om man själv skapar sig en bild genom att undersöka, läsa om personer och händelser, eller litar man på media som man litade på Dante Alighieri bara för att han var berömd och människor visste vem han var.

Nu för tiden är många beroende av sociala medier. Detta har olika företag som till exempel "Nyheter24" dragit stor nytta av. De var väldigt snabba in på de sociala medierna. Så när människor kollar igenom sina flöden så kommer det upp en länk till Nyheter24 som berättar om en nyhet. Människor tittar igenom sina flöden innan de går och lägger sig och tar sig inte alltid tid att undersöka vad nyheten egentligen handlar om, för händelsen kan upplevas annorlunda när man väl läser den i sin helhet. Vi säger att rubriken är "Danmark stänger alla gränser till Sverige". Men när man tar sig tiden att läsa hela artikeln så står det att Danmark tillfälligt stängde bron till Sverige på grund av ett bombhot på bron. Så media företagen vill locka läsare och om man inte hade läst hela denna artikeln hade man fått ett helt annat perspektiv av händelsen.

Nu när det är presidentval i USA så vill alla kandidaterna bli omtyckta av människorna i landet för att få flest röster och bli vald till president, och det gör de främst genom bra

marknadsföring om sig själva. Men när media kommer på något negativt som en kandidat har gjort sprider det sig väldigt snabbt.Det är på det sättet som kandidaterna snabbt kan smutskasta varandra och vi vet att media har stor kontroll över människorna och länder i världen och vi blir gärna påverkade av deras nyheter och dömer då snabbt utan att se på helheten.

Så vad startade "Den gudomliga komedin "?” Redan på 1300-talet såg man att människor förlitade sig på och tog intryck av de som var berömda, nämnas kan politiker, präster och andra framstående personer i samhället och det har inte förändrats med tiden. Snarare tvärtom.

Emil Gustafsson

Medeltiden, Krönika

TE14L

Likes

Comments

medeltiden, krönika

Är det egentligen någon skillnad på dagens svenska samhälle jämfört med hur det var uppbyggt under medeltiden?

Feodalsystemet är ett system där kungen styr över allt och alla i samhället, tänk dig en pyramid med kungen i toppen och bönderna i botten. Ett sådant samhälle bygger på principen, tjänster och gentjänster. Utan bönderna kan inte kungen och hans vasaller få mat. Medan utan vasaller som lånade ut mark till bönderna kunde inte bönderna få mat, vasallerna gav även bönderna skydd. En vasall är en adels/handels -man som fått en stor bit land av kungen.

Om en jämförelse mellan detta samhället med dagens samhälle skulle göras syns vissa likheter och vissa skillnader. Till exempel syns det att dagens samhälle bygger på att arbetarna jobbar dock inte utan betalt som vissa på medeltiden hade. Det arbete en person gör, ersätts med subventionerade kostnader för sjukvård och dylikt. Detta är samma sak som tjänster och gentjänster i medeltidens feodalsystem. En teori om hur samhället är uppbyggt är att dagens samhällssystem är baserat på dels den Grekiska demokratin från antiken och dels på feodalsystemet. Sveriges samhälle har på senare tid gått mot en demokratur där det bara finns ett parti att rösta på det vill säga “SocialModeraterna”.

Med demokratur menas att folket i ett land tror att de lever i en demokrati med fri vilja och att nyheter inte är vinklade, men i själva verket så går det bara att rösta på ett parti för de andra är med i samma allians. Det spelar ingen roll vilket parti du röstar på för landet kommer styras på samma sätt som om du hade röstat på vilket parti som helst.

Tillbaka till Feodalsystemet igen, kungen under medeltiden hade stor makt detta ledde till att hans son ärvde tronen. Vilket betyder att det var svårt att bli kung om du var en vanlig adelsman eller bonde. Systemet fungerade bra under den tid det användes då det inte köptes något för pengar utan det byttes varor eller tjänster som motparten behövde. I dagens samhälle däremot hade det aldrig fungerat att bara byta tjänster och varor utan det behövs något att handla med, en valuta. En valuta gör det betydligt lättare att sälja och köpa tjänster och eller varor, principen är den samma, pengar bytes mot en vara eller tjänst. Handel sker inte bara inom sitt eget land utan också från andra länder, det underlättar med en valuta som kan jämföras med hur mycket andra länders valuta är värda och där igenom betala samma pris för samma vara oavsett var du lever.

Visst fanns det pengar på medeltiden men dessa var mest för utrikeshandel. Då de dels var enklare att ta med, men också enklare att byta då mynt på denna tiden var gjorda av silver, guld och andra metaller. Detta är föremål som andra länder kan se som värdefullt.

Så är det egentligen någon skillnad på dagens svenska samhälle jämfört med hur det var uppbyggt under medeltiden?

Filip Eriksson

Medeltiden, Krönika

TE14L

Likes

Comments

modernismen, recension

När någon nämner en svartvit film från 20-talet tänker många säker på en humoristisk Charlie Chaplin typ av film . En film där ingenting är kontroversiellt och allting är väl uttänkt och där ingen blir sårad. Detta är dock inte fallet med Den andalusiska hunden, för hela tiden under filmen försiggår det saker inte går att förstår, mer exempel lämnas senare.

Filmen har ingen speciell handling, utan fokuserar istället på drömmarna som befolkningen hade i början av 1900-talet. Istället försöker författarna att överraska läsaren med chockerande och vulgära scener. Författarna ville inte att scenerna skulle följa någon logik, samt att de inte skulle vara förståeliga. Det är därför filmen är svår att recensera och förstå.

Den här filmen har många unika karaktärer samt ett komplicerad händelseförlopp, exempel finns det en scen där den ena huvudkaraktären(kvinnan) tittar ner från fönstret ner på gatan där en parad äger rum. Nästa scen är av en transvestit som faller av en cykel, vi tror naturligtvis att dessa två scener hänger ihop och att kvinnan tittar ner på cyklisten, men i en intervju säger regissören att dessa två scener är helt orelaterade. Filmen har på grund av detta ett annorlunda innehåll varje gång någon tittar på den. Under första visningen kändes filmen som en tragisk kärlekshistoria, eftersom de två huvudkaraktärerna(vilka inte har några namn , utan kallas mannen samt kvinnan.) hade ett sensuellt ögonblick som blev kortvarigt eftersom mannen började dra två pianon med döda kossor på mot kvinnan. Denna oväntade handling kan tolkas på några olika sätt som till kan det exempel symbolisera mannens sexuella frustation som hålls tillbaka av kvinnan, men regissören har sagt att denna handlingen inte har någon mening i huvudlaget, mannens försök att bli något mer blir nedslaget och sedan i

en helt orelaterad punkt tar han upp två rep och börjar dra pianon.

Under andra gången filmen spelades kändes den som en komedi / drama eftersom att mer detaljer kunde urskiljas, vilket gjorde filmen mer känslosam samt livlighet. Filmen kan klassas som ett drama eftersom den slutade mycket tragisk. När när mannen blir återuppväckt från döden och tittar på kvinnan blir hennes armhåla hårbetäckt, sedan går de ut på stranden och dör. Denna följen av scener som just beskrevs kan uppfattas som en recension av en psykiskt instabil person , men detta är just det som händer i Luis Buñuels film.

Det finns många scener som i filmen som inte är lätta att glömma eftersom de är så extremt unika. Filmen börjar med en scen där en barberare skär med ett rakblad i en kvinnas öga och den bilden försvinner inte snabbt ur ditt huvud. Därefter ses en mans armhåla och sedan en sjöborre. Det bytts nu till en kvinna som petar med en pinne på en avkapad hand. Inga av de här första scenerna eller de kommande i filmen har något med varandra att göra, de är helt enkelt drömmar som regissören har haft.

Scenografin (miljön i filmen) är som alla andra filmer och inte mycket onormalt i sig. Alla lokaliteter har också något med vardagen att göra exempel: stranden, sovrummet eller hos barberaren. Alla dessa platser har fått en extraordinär tvist som får dem att stå ut från de vanliga exempel, byta ut dekorationerna i ett rum till något absurt, exempel, en tavla kan bytas ut mot ett tennisrack med en mössa på. Luis Buñuels(regissören) ville att filmen skulle utmana det normala och få människor att bli förskräckta och förundrade. Han lyckades , filmen blev en surrealistisk klassiker genom att han satte in drömlogik i alla sina scener.

Det är svårt att berätta för andra om vad filmen handlar om eftersom filmen måste vara sedd för att kunna förstå den. Filmen har ingen handling eller berättelse , istället kommer det upp provocerande bilder och bildföljder fullspäckade med våld , passion , erotik samt död. Detta är väldigt oväntat första gången filmen visas och kan även göra att du känner dig äcklad. Filmen kan också klassas som en komedi eftersom att den delar en stor gemensam karaktär med dagens mediahumor. Båda filmerna ger en godtycklig känsla där ena scenen inte hör ihop med den andra. Detta har en chockerade effekt som kan klassas som rolig eftersom att det som visas sticker ut från det normala.

Filmen var mycket intressant och gav många intressanta ögonblick där nog exempel inte kan ges, men ett exempel som sticker ut är när en person har blivit ställd i skamvrån för att han trillade med cykeln, vänder sig om och förvandlar två böcker till pistoler. Med pistolerna som skjuter han personen som ställde honom in skamvrån. Det är en extraordinär film som förtjänar sin plats i historieböckerna. Den kan väl rekommenderad och kommer krossa alla förväntningar som du har om den.

Detta är verkligen filmen som aldrig slutar förvåna dig.

Jacob Olsson

Modernismen, Recension

TE14L

Likes

Comments

modernismen, recension

Guld, lyx och stora fester. Det är vad som gäller för Gatsby i filmen Den store Gatsby. I den nya versionen av Den store Gatsby håller regissören Baz Luhrmann inte igen på några gränser vad det gäller pompa och ståt. Hela första delen av filmen är i stort sett tagen direkt från en vild dröm om festande på bästa sett. Alla som ser mycket film vet att det till slut är dags att vakna upp och se sanningen bakom de stora festerna och varför ingen faktiskt vet vem Gatsby är.

Genom hela filmen får vi följa Nick Carraway när han får reda på Gatsbys hela historia, del efter del. Allt börjar när Nick flyttar in i grannhuset brevid Gatsby. Han går aldrig på de vilda festerna som pågår i huset bredvid och är mer av en lugn kille som hellre sitter hemma. Men helt plötsligt får han en inbjudan till en av Gatsbys fester. I själva verket är han den enda någonsin som fått en personlig inbjudan till dessa fester. Han träffar Gatsby som tar honom till sig, öppnar upp och berättar sina innersta hemligheter. Med tiden får vi reda på att det i själva verket är Nicks kusin Daisy som Gatsby är ute efter. Alla fester som han har är i själva verket bara för att han en dag hoppas på att Daisy ska dyka upp. Daisy är Gatsbys förlorade kärlek som han skulle kunna göra allt som står i hans makt för att få henne att bli hans igen.

Resten av filmen består av att Gatsby ska berätta hela sin livshistoria, som i och för sig är ganska otrovärdig men ganska intressant att höra om och att han ska övertyga Daisy att han är hennes enda riktiga kärlek så att hon ska välja honom framför sin nuvarande make.

Jay Gatsby är en intressant person med oändligt många historier om sitt äventyrsfulla liv och fram till sin nuvarande rikedom. Innerst inne är Gatsby en ensam person som trots sin enorma rikedom och framgång inte kan tänka på något annat än sin förlorade kärlek Daisy. Han är ett perfekt exempel på att inte alla pengar i världen kan göra dig lycklig om du inte har någon att dela det med. Leonardo DiCapro är som gjord för rollen som Jay Gatsby. Han är otroligt bra på att spela överdriven älskare och lite halvgalen men lyckas ändå hålla sig nere på jorden och få med tittarna genom att visa ett sådant otroligt bra kroppspråk och visa sina känslor. Det känns verkligen som att man ser när han är olycklig, inte bara genom historian han berättar utan även på allt han gör och uttrycker som skådespelare. Nick Carraway är en väldigt tillbakadragen person som inte vill synas alltför mycket. Han vill heller inte leva ett glamoröst liv eller gå på stora fester. Han trivs bäst i lugn och ro i sin lilla stuga. I filmen är det ur Nicks ögon som vi får se hur allt händer och det är precis den uppfattningen jag har fått av honom som karaktär. En tyst person som åskådar allt som händer men håller sina tankar för sig själv. Daisy Buchanan är Nicks kusin och även Gatsbys stora kärlek. Daisy är gift med en rik polospelande man. Hon lever i en stor fin herrgård på andra sidan vattnet från Gatsbys herrgård sett. Daisy är en mycket vacker kvinna. Hon verkar ganska artig och blyg som person till en början men under filmen får vi även se andra sidor av henne. Ett exempel på detta är när dom är och festar med hennes kompisar uppe på ett hotellrum då hon visar sina mer vilda och äventyrliga sidor.

Vid recensionen tittades den nya filmen igenom först sedan den gamla. Det finns alltså två versioner av filmen, men vad är skillnaden? Den gamla som gjordes 1974 och den nya gjordes 2013. Efter ca 20 min in i andra filmen hördes exakt samma repliker som i den nya filmen. Det är en ny version som är nästan exakt likadan som den gamla. Det enda är att det är nya

skådespelare och det är mycket modernare inspelningar med kulisser och effekter osv. Det finns vissa saker som är symboliska i filmen, de sakerna har de med på exakt samma ställe i både den nya och den gamla filmen. Ett exempel är vid bilverkstaden/tankstationen där det finns en skylt med ett stort blått öga som blickar ut över slummen. Detta är även en symbol för tiden att de rika alltid tittade ner på de fattiga för att deras sociala status var så mycket lägre.

Det är en intressant film som absolut är värd att se om du har en bra fantasi och tycker om att leva dig in i andras världar. Troligen finns det därimot en hel del som tycker att filmen inte är någon av de bättre filmerna som de har sett på grund av att allt är otroligt ståtligt och en aning överdrivet. Det blir en aning överdrivet genom att allt uttrycks på ett sätt som inte skulle kunna hända i verkligheten och Baz Luhrman gör alla detaljer övertydliga så att han inte tappar publiken under delar av filmen som annars hade blivit otydligt om man missat detaljer. Meningen med filmen enligt mig skulle vara att man aldrig ska släppa sina drömmar och alltid kämpa hur det än ser ut. Även att man aldrig ska släppa någon man älskar för det kommer man få leva med.

En snabb sammanfattning av denna recension är att det är absolut en sevärd film med mycket glamour och fester. Det är en historia om två personer som tappat bort varandra för längesedan men nu vill hitta tillbaka till varandra. Det är lite i genre med förbjuden kärlek då Daisy är gift. Den nya Den store Gatsby är en ny modern version av den gamla filmen med samma titel.

Joel Amb

Modernismen, Recension

TE14L

Likes

Comments

introduktion

Hej, och välkommen till vår Nättidning!

Vi kommer publicera artiklar från alla epoker i litteratur historien, jag rekommenderar er att lägga till bloggen till era bokmärken för att vara säkra på att inte missa något inlägg.

Med vänlig hälsningar Jonathan Börjesson, Emil Gustafsson & resten av klassen Te14l

Likes

Comments