Vos estis lux mundi

“Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)

Svetten rinner om våra ryggar och jag håller den svenska flaggan så högt upp jag kan så att vår lilla grupp inte ska splittras eller gå vilse bland de hundratals körsångare från världen över. Mina vänner och jag börjar småsjunga på “Vi ska vandra i Guds kärleks ljus” och snart sjunger de franska och tyska ungdomarna med oss för fullt hjärta på engelska “We are marching in the light of God”. Det känns som att vi är ett gigantiskt korståg, med våra flaggor och vattenflaskor i högsta hugg och med musiken som vapen.

“Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.” (Matt 5:14-16)

Vos estis lux mundi var årets slogan för Pueri Cantores internationella körkongress i Barcelona 2018. Ni är världens ljus.

Hur överraskande är det inte att få höra att vi är världens ljus, när vi läst och lärt oss att Jesus Kristus är världens ljus? Men om man tänker efter så kanske det inte är lika konstigt som det låter, vi är ju efter allt skapade till Guds avbild. Jesus sade ju själv: “Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12) och “Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner” (Joh 12:36). Genom att tro på Gud, det eviga och sanna ljuset, så lyser Gud genom oss! Vi är världens ljus!

På samma sätt som Jesus liv och budskap om vår frälsning förde ljus in i en värld av mörker, så är vi kallade till att vittna om det ljuset och om det kommande himmelriket. Jesus kallar oss: “Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning” (Ef. 5:9). Redan vid vårt dop brukar celebranten säga: “X, du har blivit ljus i Kristus. Lev alltid som ljusets barn.

På den tredje dagen i Barcelona åker vi till Montserrat, ett 1 236 m högt berg som hyser benediktinerklostret Santa Maria de Montserrat. Jag tänker på versen “En stad uppe på ett berg kan inte döljas” och förstår vad som menas. Precis som en stad uppe på ett berg inte kan döljas så kan inte ljus i mörker döljas heller. Världens ljus kan inte döljas, ännu mindre i en värld full av mörker.

Som katoliker är vi som en stad upp på ett berg: Vi kan inte gömma oss. Och vi bör inte heller gömma oss! Vi bör visa det goda exemplet och utföra goda gärningar för att vittna om Guds ljus. "På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen."

Det är som att Jesus också jämför Kyrkan med en stad på ett berg och säger “Ni, Kyrkan, är som en stad uppe på ett berg. Och en sådan stad kan inte döljas”.

Sista bilden: Fotograf: Xavi Solanas

På den femte och sista kongressdagen firar vi mässa i Sagrada Familia, Heliga Familjen. Ljuset strålar in i basilikan genom de många färgglada glasfönstren och lägger sig som silkessjal över de tusentals körsångarna som samlats till Guds ära för att prisa Honom.

Många människor i dagens samhälle letar efter Gud, ofta utan att ens veta om det själva. De söker efter lyckan, friden och kärleken som endast finns hos Gud. Vad jag (och förhoppningsvis många andra) insåg på kongressen är att vi kan vittna om Gud, Guds kärlek och Guds eviga ljus genom att sjunga, genom vår musik.

Att bära på ljuset i både ord, gärningar och musik hoppas jag kommer att få människor att finna Gud. Vårt ljus och våra handlingar handlar ju inte om oss själva och om att vara goda människor, utan att hjälpa och leda människor till Gud och det eviga ljuset.

Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.” (Kol. 3:16)

Om Gud är ljus och vi är skapade till Hans avbild så är vi ju också ljus som kan ge ifrån sig små gnistor av gudomlig kärlek genom våra handlingar och röster. Så låt Honom lysa genom dig. Låt Guds kärlek och eviga ljus få stråla genom dig och beröra någon som ännu inte har funnit Gud eller som längtar efter att få göra det!

Vi fortsätter dagligen att följa ljuset för att själva kunna sprida det, tills vi når det eviga ljuset i Guds himmelrike: “Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.” (Rev 22:5)

Kram,

Bénédicte


  • 633 visningar

Gillar

Kommentarer