Tankar om preventivmedel

Jag har två favoritcitat från påven Johannes Paulus II. Den första kommer jag att avslöja i ett av mina kommande inlägg, det andra här och nu: “Människokroppen är skapad för att överföra till den synliga världen det mysterium som varit fördolt hos Gud i all evighet, och bli dess synliga tecken.” (Audiens, 1980) Mannen och kvinnan är skapad till Guds avbild genom att vara kallad till enhet och gemenskap. Inom oss alla brinner en längtan efter förening. Räcker inte påvens ord som förklaring av Guds mysterium och definition av kärlek? Är vi inte skapade just för kärlek?

Idag är det inte ovanligt att människor inte längre ser på kärlek som “en sann och osjälvisk önskan om ett gränslöst gott för ett annat jag” (JPII) utan att kärlek och sex egaliseras och att sexualiteten ses som en festlig hobby, en rolig fritidssysselsättning. Många har dessutom en bild av sexualiteten som en risk och fortplantningsfunktionen som ett hot. Hur konstigt är det sedan att unga människor använder preventivmedel för att förhindra det som de har lärt sig är en katastrof? Hur smidigt är det inte då att använda en kondom eller svälja ett piller för att förhindra “det mest förfärliga i hela världen”, ett barn, från att skapas?

Let’s face it. Preventivmedel gör samlag till någonting som inte längre uppfyller sitt syfte. Ett giltigt (katolskt) äktenskap förutsätter att makarna är (1) fria att gifta sig, (2) att de har kunskapen om- och viljan till livslång gemenskap och (3) att de är öppna för liv. Och det sistnämnda kan inte uppfyllas om makarna använder preventivmedel. Nu förutsätter jag att par som har sex är gifta med varandra, men par som inte är gifta agerar inte heller i enlighet med den sexuella aktens natur.

Begreppet natur, och inte i den mening av träd, gräs och sjöar, står ju för något djupare. Natur avser även inre egenskaper som bestämmer ett beteende och ändamål i någon eller något. (man pratar om "sakens natur").

Jag är kropp och själ tillsammans. Jag är min kropp lika mycket som jag är min själ, och därför spelar det som jag gör med min kropp roll. Jag kan använda den för någonting som den är gjord för eller så kan jag använda den för någonting som den inte är gjord för. Jag kan använda någonting i syftet som den är skapad till eller så kan jag bryta mot den naturliga lagen genom att inte göra det.

För några månader sedan kollade jag på en av Fader Mike Schmitz's (bilden ovanför) föreläsningar, Love and same sex attraction, på Youtube. Jag slukade varje sekund av föredraget. Fader Mike talade på ett sätt som vem som helst kunde förstå, på ett naturlig och samtidigt väldigt övertygande sätt som tilltalade mig direkt. Jag tänkte därför dela med mig av några av de kloka orden som han sa för att enklare kunna få fram mitt budskap: Att livet är en gåva från Gud som inte får förhindras och att användningen av preventivmedel leder till att så kallat “safe sex” blir ett uttryck för driftens tillfredsställelse istället för människokroppens uttryck för ömsesidiga kärlek.

Att en stol är till för att sitta på avslöjar stolens natur: någonting som man kan sitta på. Och genom att sitta på en stol så använder man objektet i enlighet med syftet som objektet var skapat för, i enlighet med dess natur. På samma sätt är ett bord skapat för att ställa saker på det, och genom att ställa min dator på mitt skrivbord och skriva den här texten, så använder jag bordet i enlighet med syftet som det var skapat för. Bryter jag mot stolens och bordets natur genom att sätta min dator på stolen och sätta mig på bordet? Nej, jag använder bara objekten för en annan mening, ett annat syfte än det var skapat för, men utan att bryta mot dess natur.

Om man istället tar en yxa. En yxa är ett redskap skapat för att hugga. Att hugga ved är enligt yxans natur och att hugga, låt oss säga, en säng, är inte fel eftersom jag fortfarande använder objektet i ett annat syfte än det var skapat för men utan att bryta mot dess natur. Men att gå fram på stan och hugga av en främlings ben är fel. Varför kanske inte är så svårt att förstå. På så sätt går det alltså att använda ett objekt i syftet som det var skapat för, men ändå göra någonting fel och ont, som därmed bryter mot dess natur.

Till ämnet! Grovt sagt är meningen med sex fortplantning och förening. Förutom att få barn bidrar sexualakten till att bevara och stärka parets djupa förening och enhet.

Vare sig man kan tro det eller inte så har sex en del likheter med att äta, vars natur är att få i sig näring och nöje. Om du är sen till jobbet och trycker i dig en Corny på väg ner till bussen äter du med stor sannolikhet inte för nöjets skull utan för näringens. På samma sätt, om du sitter proppfull på en restaurang och dina föräldrar bjuder dig på den där jättesmaskiga chokladtårtan så äter du antagligen inte för närings skull utan för nöjets. Och inte båda fallen bryter man inte mot aktens natur, utan bara betonar den ena ändamålet.

Men visst går det att bryta mot dess natur. En människa som lider av en ätstörning som gärna äter för nöjet och njutningens skull men som väljer att kräkas upp maten för att hon eller han inte vill få i sig näringen, bryter mot handlingens natur genom att medvetet och avsiktligt motarbeta ett av handlingens ändamål.

Likheten med sex ligger i meningen och syftet med att genomföra handlingen. Om man har sex men motarbetar något av dess två syften/ändamål, så bryter man mot handlingens natur. Exempelvis, om man bara har samlag för att man vet att kvinnan har ägglossning just den dagen och verkligen vill ha barn, så fullföljer man inte handlingens egentliga syfte som även innefattar kärlek och förening av paret. På samma sätt, om man använder preventivmedel för att man är ute efter njutningen och absolut inte vill ha barn, motarbetar man också handlingens natur.

Hur intressant är det då inte att se att cirka 60% av alla gifta par som använder preventionsmedel slutar i skilsmässa medan det bara händer 1-2% av de gifta par som inte använder preventionsmedel? Att motarbeta fortplantning bryter alltså inte bara handlingens natur utan skadar även parets relation. Om vi bevarar den sexuella aktens natur så bevarar vi även parets förening. Ungefär så förklarade i alla fall Father Mike Schmitz det.

Du kanske tänker, Jaha men vad gör det om jag bryter mot handlingens natur? Hur skulle det ha en negativ påverkan på mig? Syster Sophie skriver i sin bok Till man och kvinna skapade Han dem att människan som inte själv tar ansvar för sin egen fruktbarhet utan överlåter ansvaret åt tekniken påverkas som personligt subjekt: Hon ger upp någonting av sin andes suveräna frihet. Valet står mellan att behärska sin drift av kärlek till den andra eller att manipulera något hos den andre för att tillfredsställa sin egen drift.

Att använda preventivmedel skapar dessutom ojämlikhet mellan makarna. Vare sig det är mannen som använder en kondom eller kvinnan som tar ett p-piller så sätts hela ansvaret på en person. Artificiell födelsekontroll gör våld på kvinnans biologiska rytm, låter henne ensam bära ansvarsbördan och riskerar att förvandla henne till ett objekt av njutning, någon som står till förfogande. Naturlig födelsekontroll eller familjeplanering å andra sidan fördelar ansvaret, tillåter mannen att respektera kvinnan i hela hennes integritet.

Självbehärskning är inte något artificiellt som begränsar och hämmar sexualiteten, utan en kraft som humaniserar och berikar det sexuella samlivet! Naturlig familjeplanering, NFP, blir ett uttryck för ömsesidig kärlek istället för ett uttryck för driftens tillfredsställelse.

Hur kan det också komma sig att man bara får höra om fördelar med preventivmedel och inte dess negativa biverkningar och konsekvenser? Visste du till exempel att p-piller kan ge upphov till viktökning, oregelbundna/smärtsamma blödningar, hudförändringar, öka riskerna för blodpropp (ex: lungemboli), benskörhet och hjärnblödningar, bidra till en minskad sexlust, humörförändringar och nedstämdhet? En del kvinnor får även högt blodtryck av preventivmedlen, vilket ökar risken för åderförfettning och hjärtinfarkt på lång sikt (Källa: 1177 Vårdguiden, UMO, FASS). Med andra ord kan preventivmedel vara upphov till väldigt allvarliga konsekvenser för människan.

Dessutom kommer de som väljer att reglera barnafödandet med tekniska hjälpmedel lättare att se abort som ytterligare ett hjälpmedel för att korrigera preventivmedelstekniken. Preventivmedel påverkar hela inställningen till sexualiteten som mer och mer betraktas som en konsumtionsvara, och barnet blir då ett “tekniskt misslyckande.” Hur kan unga människor lära sig att bejaka sig själva och sina kroppar när de uppmuntras att misstänka och skydda sig mot sina allra mest intima och dyrbara funktioner?

Att använda preventivmedel är att säga nej till livet. Att använda preventivmedel förhindrar mannen och kvinnan från att ge sig helt och fullständigt. Att använda preventivmedel är att ta livets kraft i egna händer, precis som Adam och Eva gjorde i lustgården. Genom att använda preventivmedel så kan de manliga och kvinnliga kropparna inte längre avslöja och göra synligt det mysterium som varit fördolt hos Gud i all evighet, som JPII pratade om.

Den mänskliga kroppen (...) rymmer kapacitet att uttrycka kärlek genom vilken den mänskliga personen blir en gåva. (...) Kroppen är ett uttryck för anden och kallas att existera i personlig gemenskap, till Guds avbild.” Om vi förnekar att det finns en mänsklig natur, en inneboende mening och avsikt med vår kropp och själ, kommer rättfärdighet att reduceras till vad vi vill och önskar. Sex blir en ytlig erfarenhet som ofta följs av en inre tomhet när man vägrar se den sexuella relationen som en helig handling och gåva från Gud. Man riskerar att inte längre se sex som en vacker verklighet genom vilken treenighetens inre liv avspeglas, en djup och sakral relation som bara kan upplevas under nådens inflytande.

Vi är kallade att delta i Guds skapelseverk genom att vara fruktsamma och ge livet vidare. Jesus och bibeln förmedlar en ny uppfattning om kärleken mellan man och kvinna: en ömsesidig välvilja och omtanke som söker den älskades lycka och trohet grundad på ömhet, förlåtelse och barmhärtighet. Men preventivmedel förhindrar den kärleken som vi är skapade till att få flöda, hämmar den heliga skaparkraften och hindrar oss från att kunna återspegla Guds personliga och trofasta kärlek.

Syster Sophie skriver att det som var menat att bli ett djupt möte med ett “du” förvandlas till ett kretsande kring det egna jaget. Preventivmedel (samt sexleksaker, masturbation osv...) bidrar bara till den egna njutningen, den raka motsatsen till påvens definition av kärlek, den sanna och osjälviska önskan om ett gränslöst gott för ett annat jag.

Kram,

Bénédicte

Gillar

Kommentarer