Med 8 tärnor och en lucia har vi idag lussat inför fullsatt läktare. 


 


 

  


 

Det blev väldigt uppskattat och vi har fått väldigt mycket beröm för ett fint och välorganiserat luciatåg.

Vi är så glada att så många små tjejer var med och sjöng, även ett tack till alla er som kom och tittade.

Och till sist ett STORT tack till Wendestams ridcenter för att vi får låna dessa hästar och ponnyer.  

Gillar

Kommentarer

Här är alla sånger med text som vi ska framföra på lördag den 12/12. Texterna är i den ordningengen som det kommer på lördag!


1. Sankta lucia

4. Staffan var en stalledräng
Staffan var en stalledräng
vi tack om nu så gärna
Han vattnar sina fålar fem
allt för den ljusa stjärnan
 Ingen dager synes än,
Sjärnorna på himlen de blänka

Bästa fålen apelgrå
vi tack om nu så gärna
Den rider väl Staffan själv uppå
allt för den ljusa stjärnan 
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himlen de blänka

Nu är fröjd uti vart hus
vi tack om nu så gärna
Julegröt och juleljus,
allt för den ljusa stjärnan
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himlen de blänka

5. Julen är här

Gillar

Kommentarer