#telenor

danols,

Selektiv dekning

Jejos,

Förbannad!