danathans,

    Måleri

    Här kommer sådant jag håller på med just nu, målerimässigt. Håller på att planera...

#måleri

danathans,

Måleri

Här kommer sådant jag håller på med just nu, målerimässigt. Håller på att planera...

#måleri #konst

Ecomagazine,

Ny tavla