t3g3lhuset

snedsteg och framsteg, medgångar och motgångar

psykisk ohälsa-självdestruktiv-selektivit ätande-asperger följ min resa till ett liv som jag faktiskt kan tänka mig att leva

Blog
  • No activity