Sedan 1930-talet är det förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom det strider mot religionsfriheten, en orubblig rättighet i svensk grundlag.

Hur många personer som ansluter sig till de respektive religionerna finns det därför inget tydligt mått på. 

Dock rapporteras antalet medlemmar och registrerade deltagare i verksamheter inom de respektive religiösa samfunden till Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST. År 2010 var det totala antalet registerade medlemmar och/eller deltagare i trossamfund i Sverige 749 271 personer.

Regeringen skriver i budgetpropositionen för år 2013, där de föreslår en höjning av statsbidraget till trosamfunden, att: “Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosriktningar. Att ge människor som invandrar till Sverige möjligheten att finna en trygghet här genom sin kultur och religion har betydelse för integrationen”.

Bland de tio vanligaste medborgarskapsländerna för beviljade uppehållstillstånd och uppehållsrätter år 2011 (exklusive Norden) är kristendom majoritetsreligion i ett (Tyskland), katolicism i ett (Polen) buddhism i ett (Thailand), islam i fem (Somalia, Irak, Afganistan, Turkiet och Iran), hinduism i ett (Indien) och i Kina erkänns fem officiella religioner (katolicism, protestantism, islam, buddhism och taoism). Dock finns det betydande minoritetsreligioner i alla dessa länder, så det går inte att dra slutsatsen att samtliga invandrare med medborgarskap i dessa länder tillhör landets majoritetsreligion. 

Från Irak kommer till exempel en betydande andel kristna till Sverige, eftersom förtryck mot dessa förekommer.

Referenser:

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments