Därför ska du träna explosiv styrketräning som vuxen & äldre!

Att  vardagliga sysselsättningar som att resa sig från stolen och gå upp för trappan blir svårare med åldern är vanligt. Hur mycket funktionsförmågan förändras hos människan är individuell, då arv, sjukdomar och ens individuella livsstil är bakomliggande faktorer. Forskning visar att med 40-års åldern så förlorar människan ca 30-50 % av sin muskelmassa som därav försämras muskelstyrkan. När fibrerna i ens muskler slutar att fungera, så upphör även nervbanorna, vilket påverkas människans funktionsnivå negativt. Forskning pekar mycket på att fysisk aktivitet (träning), kan förebygga äldres funktionsnedsättning, då äldre som tränar bibehåller muskelstyrkan med 50 % jämfört med en person som är inaktiv.

I min litteraturstudie tog jag reda att explosiv styrketräning är viktigt för att aktiva äldre ska bibehålla sin funktionsförmåga och inaktiva äldre ska öka sin funktionsförmåga. Träningsformen har visat sig öka antalet och storleken motorenheter, vilket bidrar till ökad muskelstyrka, muskelkraft och muskelmassa. Rekommendationer är att träna 2 till 3 gånger i veckan, med 3 set x 8 reps och 1 till 3 minuters vila i en rörelsehastighet på 40 till 90 % av ens maximala styrka. Träningsformen är viktigt för att äldre personer ska kunna leva ett längre självständigt liv och ha en fungerande fysisk funktionsförmåga långt upp i åldern.

/Kaisa

Gillar

Kommentarer