Våra förfäder har bott här i 13 000 år och nu håller vi på att bli minoritet i vårt eget land

Än idag är det fortfarande många svenskar som inte har förstått hur extrem invandringspolitik vi har i Sverige.

Vi har västvärldens i särklass mest extrema invandringspolitik.

Det är dags nu för folk att vakna!


För 13 000 år sedan började våra förfäder befolka Skandinavien. Därefter har svenska kulturen växt fram organiskt under årtusendenas lopp, i samklang med naturen och den miljö som vi har levt i.


Historiskt sett har vi knappt haft någon invandring hit öht. Före medeltiden var invandringen nästan obefintlig. Under medeltiden kom en del tyska köpmän och hantverkare och slog sig ner i städerna. Under 1600-talet kom en del vallonska smeder. Det var ungefär 900 st, fördelat på flera decennier, av specialister med kompetens som Sverige behövde.


År 1900 bodde 5,1 miljoner människor i Sverige.Av dem var 99,3% svenskar. Av de övriga 0,7% var majoriteten från våra nordiska grannländer. Nästan alla andra var från västerländska länder.


Vi hade då 90 personer från Sydamerika, 87 personer från Asien (inklusive Mellanöstern) och 79 personer från Afrika. Av en befolkning på 5,1 miljoner hade sammanlagt 256 personer invandrat från icke-västerländska länder.


Siffrorna talar sitt tydliga språk. Sverige var etniskt och kulturellt homogent. Sverige hade varit helt orört i tusentals år. Vårt särpräglade folk har formats med mycket lite yttre påverkan under många tusen år.


Vi var en nationalstat, dvs nationen sammanföll med staten. Vi hade optimala förutsättningar för att bygga världens främsta välfärdsland.


Under andra världskriget kom en del flyktingar från våra nordiska grannländer. När kriget tog slut återvände de flesta till sina respektive hemländer.


Men de som var kvar hade mycket goda förutsättningar att helt assimileras in i befolkningen. Helt utan några integrationssatsningar eller några konsekvenser för det svenska samhället. De var både etniskt och kulturellt närbesläktade med oss.


Under 1950- och 60-talet pågick arbetskraftsinvandring till Sverige, varav den absolut största delen kom från Finland. Men också en del från övriga europeiska länder.


Men en betydande del av de europiska arbetskraftsinvandrarna åkte hem till sina hemländer efter att ha arbetat här några år.


De som blev kvar hade väldigt goda förutsättningar att helt assimileras in i befolkningen, utan integrationssatsningar, utan några konsekvenser för Sverige.


Före 1980-talet hade en stor del av invandrarna kommit från våra nordiska grannländer. Och nästan alla andra hade kommit från övriga västvärlden.


Invandrarna hade i regel kommit för att arbeta. De hade varit kulturellt och etniskt närbesläktade med oss och haft mycket goda förutsättningar för att assimileras in i befolkningen.


Men på 1980-talet skedde en avgörande förändring. Sverige började ta emot asylinvandrare från hela världen. Från U-länder. Från länder med kulturer som är vitt skilda från

vår svenska kultur.


För varje år sedan 1980-talet har den här invandringen eskalerat. Den har blivit allt större och allt mer kulturellt avlägsen för var år.


Tidigare kom invandrarna från länder som Finland, Norge och Tyskland. Idag kommer de från länder som Afghanistan, Somalia och Irak. Tidigare kom invandrarna i hundratal. Idag kommer de i hundratusental.


De senaste decennierna har lilla Sverige tagit emot nästan 2 miljoner invandrare, varav den allra största delen kommer från kulturellt avlägsna länder.


Jämför de här 2 miljoner invandrarna med de 256 st invandrarna som bodde i Sverige år 1900.


Bland den yngre halvan av befolkningen i Sverige idag utgör personer med utländsk bakgrund 42% i Stockholm. 43% i Göteborg. Och 53% i Malmö.


Andelen väntas öka varje år. I takt med invandringen och pga invandrares höga födelsetal.


Det som håller på att hända just nu är att svenskar är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Ändå hör man ingen som helst debatt om detta. Man kan inte läsa någonstans i media om det. Det finns ingen diskussion.


Våra förfäder har bott här i 13 000 år och nu inom loppet av några få decennier så håller vi på att bli minoritet.


Hur kommer det sig att, när vi genomgår en sådan radikal demografisk förändring, att man inte får läsa om det eller diskutera det?! Hur kan det inte vara någon debatt?!


Det är ingen debatt. Det här folkutbytet sker bakom ryggen på oss medborgare. Utan debatt. Utan folklig förankring.


Media och politiker mörkar fakta och statistik. De ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet.


Varenda person som har vågat ifrågasätta den förda invandringspolitiken har blivit uthängda, smutskastade och stämplade som rasister.


Men vi har fått nog nu!

Vi vägrar att låta oss tystas!

Vi bryr oss inte om etablissemangets smutskastningsmetoder.


Vi har bott här i tusentals år. En lång kedja av hundratals generationer har lett fram till oss idag.

Vi utgör just nu den länken i den långa kedjan som är på väg att brista. Som är på väg att brista pga några få decenniers fatala invandringspolitik.


Det är vår plikt att sätta stopp för det här! Vår plikt gentemot våra förfäder och vår plikt gentemot kommande generationer. Vi måste göra vad vi kan för att vårt folk inte ska gå under!


Det första vi måste göra för att vända utvecklingen är att stoppa invandringen. Men även om vi stoppar invandringen idag kommer problemen i samhället att fortsätta vara lika stora imorgon.


Det räcker inte med bara ett invandringsstopp för att lösa de problem som finns i samhället. Det är som att båten vi sitter läcker som ett såll. Det räcker inte att täta hålen. Vi måste också skopa ur vatten för att vi inte ska sjunka.


Den enda åtgärd som gör att vi kan återställa Sverige till det fantastiska land det en gång var är genom återvandring.


Alternativ för Sverige är det enda parti som vill stoppa invandringen och påbörja återvandring.


Vi ska inte ha en enda kriminell invandrare i Sverige. Varenda kriminell invandrare ska ut. Varenda invandrad mördare, våldtäktsman och inbrottstjuv ska ut. Varenda stenkastande bilbrännande bidragsfuskande sexofredande invandrare ska ut!


Har man kommit hit till vårt fantastiska land då ska man sköta sig, man ska anpassa sig och man ska göra rätt för sig. Gör man inte det, ja då har man ingenting här att göra. Då är det bara att packa väskorna – för då ska man ut!


Vi avgör nu vad man kommer att läsa i framtidens historieböcker.

Då ska man inte läsa om ett folk som dog ut i en långsam suck. Istället ska man läsa om ett folk som väcktes ur sin dvala och som återtog landet från ett korrupt etablissemang.

Man ska läsa om hur en hopplös utveckling vändes och om hur ett polariserat samhälle enades. Man ska läsa om hur vår fantastiska nation räddades och återföddes långt mycket bättre än någonsin tidigare.


Rörelser som vår går starkt framåt i hela Europa. De gamla korrupta politikerna byts ut en efter en. Vi är på frammarsch.


Vi som står upp för vårt folk, vårt land, vår kultur och våra traditioner. Vi som vill ta tillvara på det arv som våra förfäder gett oss och förädla det till kommande generationer. Vi som vägrar att låta vårt tusenåriga folk förpassas till historiens gravplats. Vi som aldrig kommer att ge vika förrän vi tagit tillbaka det land som tillhör oss.


Vi heter Alternativ för Sverige och om ni vill ha politiker som älskar vårt land, som älskar vårt folk och som kommer kämpa till sina sista andetag för att rädda dem – då ska ni rösta på oss i riksdagsvalet!

William Hahne talar i Södertälje. Se hela talet här ovan. Måste ses! Klarspråk om folkutbytet i Sverige.

Rösta in sunt förnuft, hög energi

och sann fosterlandskärlek i riksdagen!


Det finns bara ETT svenskvänligt Alternativ För Sverige!


Rösta rätt! För Sveriges Framtid!

Nu tar vi tillbaka Sverige!


#AfS2018

Gillar