Sverige åt svenskarna. Svenskarna åt Sverige.

Sverige åt svenskarna. Svenskarna åt Sverige.

Det är bara det svenska folket som har en naturlig och hävdvunnen rätt till den svenska fosterjorden.

I den svenska fosterjorden vilar benen av våra förfäder som med sitt slit har byggt upp det här landet. På vår fosterjord trampar våra barn med sina fötter. De som ska ta över och förvalta det här arvet som vi ger våra barn.Det här arvet har nu en korrupt politikerklass, ett gäng femtekolonnare och landsförrädare, förstört.Vi får höra från somliga att det är kört. Det går inte att lösa. Om det är något jag inte tål så är det förlorare och de som ger upp. Sverige har stått inför betydligt värre problem än det här.Och så får man höra: ”Ja men de här personerna kan vi inte skicka hem, för då bryter vi mot den här konventionen.”

Ja men vad bra! Då lämnar vi den konventionen! Vem bryr sig?!Det är globalister i Sverige som har skrivit på de här konventionerna, medvetet, för att kunna genomföra den globalistiska agendan, som handlar om att splittra ett tidigare tryggt och homogent Sverige, där vi hade en väl fungerande välfärdsstat, ett starkt försvar och framför allt en befolkning som litade på varandra och tog hand om varandra. Det har man slagit sönder och samman.Man har sålt ut oss till EU-byråkrater, storbanker och andra utländska intressen. Det är det som är globalisternas mål. Det är det som är syftet med mångkulturen. Det är det som är meningen med invandringen.Jag har ingenting emot invandrare. Om de kommer hit och anpassar sig, arbetar, lär sig svenska och lever efter vårt sätt att leva.Men ni som har slöja! Ni som kommer till vårt land och tror att ni ska kunna påtvinga oss ert sätt att leva. Påtvinga våra döttrar en slöja! Då tror ni fel! För ni ska hem!Att jag vill skicka hem människor som har kommit hit för att parasitera, det handlar inte om att jag hatar dem.

Det handlar bara om att det här är vårt land. Här ska vi leva på vårt sätt och här bidrar man.Det är naturligt att man bidrar till de man känner gemenskap med. Det är inget märkligt med det. Därför måste vi arbeta för att får ett etniskt homogent Sverige igen.Vem bestämmer i Sverige? Jo, Jean Claude Juncker. En president i EU, som inte är folkvald. Han är ditsatt av en liten klick globalister. Han har mer makt än någon svensk politiker har. I vårt eget land. Det är ockupation.De politiker som har styrt Sverige har sålt ut det svenska folket och de ska stå till svars för det!

Fredrik Reinfeldt ska inför riksrätt. Det lovar jag att jag ska göra allt jag kan för att han ska!Familjen är hörnstenen i samhället.Familj, hembygd, fosterland. Det måste vara riktvärdet. Här finner vi våra gemenskaper. Människan är inget ensamdjur. Vi håller ihop.Globalisterna försöker slå sönder kärnfamiljen. Därför att de vet att trygga familjer bygger trygga samhällen. Det vill de inte ha. De vill inte ha trygga fungerande samhällen. De vill ha otrygga samhällen som de kan ta makten ifrån.Vi måste lämna EU. Och vi måste lämna de konventioner som förstör för oss svenskar.Livet handlar om att lämna efter ett bättre samhälle till våra barn än vad vi själva lever i. Lever man inte efter den devisen så är man fel ute.Ur Havamal:

”Fä dör, fränder dör. Själv dör du likaledes. Men ett vet jag som aldrig dör. Dom över död man.”

Det är vad livet handlar om.

Alternativ för Sverige är en helt ny politisk kraft.

Vi är vaken höger eller vänster.

Vi tror på sunt förnuft och vi tror på folkgemenskap.Alternativ för Sverige har pratat återvandring sedan dag ett och vi kommer att fortsätta prata återvandring.Vår egen pitbull i riksdagen! Kung Jeff.

Se hela Jeffs tal här nedan...

Det är väl värt att se!

Jeff Ahls tal på Sergels Torg 11 Augusti 2018

Rösta in sunt förnuft, hög energi

och sann fosterlandskärlek i riksdagen!


Det finns bara ETT svenskvänligt Alternativ För Sverige!

Rösta rätt! För Sveriges Framtid!

Nu tar vi tillbaka Sverige!


#AfS2018

Gillar