Super8anderogge

Hej vi är klass 8A på Europaskolan Rogge, även kallad spetsklassen. Under några veckor framöver kommer vi att delta i Teknik 8an där vi har fått en uppgift som vi kommer att dokumentera här på bloggen.

Uppgiften är att vi skall bygga ett markbundet terrängfordon som skall kunna passera genom en given hinderbana som vi även den bygger själva. Fordonet skall sedan kunna stanna inom ett målområde.

Blog
  • No activity