En fråga som ställs idag, om jag kallar mig troende?

Jag önskar att det skulle finnas en högre makt.
En makt som skulle göra det möjligt att tro på ett liv efter detta jordiska liv.
Det är svårt och dåligt för ett samhälle att vara trolöst tror jag. Samtidigt har de olika religionerna gjort mycket stor skada för den lilla människan och samhället.
Om det nu finns en högre makt så kan det endast finnas en makt oavsett vilken religion man tillber.
Jag är döpt, konfirmerad och vigd i svenska kyrkan.
Mina barn är både döpta och konfirmerade. Yngsta dottern kyrklig vigsel medan äldsta dottern vigdes borgerligt då Italienaren ät katolik.
Inget av våra barnbarn är döpta.
För mig är dopet, konfirmationen, bröllop, begravning och övriga kyrkliga högtider mestadels en del av vår kultur. Jag tycker det är vackra högtider.
Jag tycker att kyrkan och prästerskapet måste utvecklas och följa med samhällsutvecklingen. Det kanske inte är möjligt om de styrande inom organisationen tror på en Gud en högre makt.
Det vi kan konstatera är att kyrkan och kyrkorummet har en stor betydelse för oss människor i kristider, så samlas vi ofta i kyrkorummet.
Ofta är kyrkans personal goda människokännare och goda lyssnare. Kan trösta.
Kyrkorummet är fantastiska lokaler för olika musikaliska framträdanden.
Har jag besvarat frågan?
NEJ jag måste nog kalla mig icke troende.

Gillar