High heights

Then our "peptalkers", Björn and Birgitta, have gone to start their work. We hope we will be able to greet them in February when their new building is ready. Then I'll show you around and tell you about their work.

Då har våra "peptalkers", Björn och Birgitta, åkt för att starta upp sitt arbete. Vi hoppas att vi ska kunna hälsa på dem i februari när deras nya byggnad är färdig. Då ska jag visa er runt och berätta om deras arbete.

During the morning yesterday we did some errands with B and B and then we relaxed. Several of the neighbors are working in their gardens right now. Got a little shock when I looked through the bedroom window. A brave guy who had climbed up and cut the small branches from the tree. Not much security thinking!

Under förmiddagen igår så gjorde vi lite småärenden med B och B och sedan tog vi det lugnt. Flera av grannarna jobbar i sina trädgårdar just nu. Fick en liten chock när jag tittade ut genom sovrumsfönstret. En modig kille som hade klättrat upp och högg av smågrenarna från trädet. Inte mycket säkerhetstänk!

We were supposed to go to the beach in the afternoon but there was thunder and rain in the way. In the evening we went to a restaurant located on the roof of a hotel, The Vu. Just took some pictures from the roof and forgot to take on the food when it was served probably because of the good company!

Vi hade tänkt att åka till stranden på eftermiddagen men det kom åska och regn ivägen. På kvällen åkte vi till en restaurang som ligger på taket av ett hotell, The Vu. Tog bara några bilder från taket och glömde ta på maten när den serverades. Hade för trevligt sällskap!

Can recommend The Vu anyway. The shrimp with mango salsa were supertasty! The picture is taken after I have swallowed the whole dinner! Haha! Finished with a cup of tea!

Next time I´ll try to take more pictures,because here I want to go often!

Have a nice Thursday! Hugs Annika

Kan rekommendera The Vu i alla fall. Räkor med mangosalsa var super god! Bilden är tagen efter att jag slukat hela middagen! Haha! Avslutade med en kopp te!

Ska försöka att tänka på att ta fler bilder nästa gång för hit vill man gå ofta!

Ha en skön torsdag! Kram Annika

Gillar