Hei, fine lesere! God søndag.

Denne genseren har blitt en favoritt. Jeg var på shopping i klesskapet hjemme og fant denne. Det finnes ikke noe bedre enn å krype inn i genseren til kjæresten. Den er romslig, behaglig og har en chill look. Jeg gikk for en rocka stil og jeg elsker at jeg kan gjemme meg under hetta. Vetements hetegenserne har vært en stor trend den siste tiden, og man kan fint følge trenden uten å kjøpe seg den eksakte genseren. Denne er mye mer budsjett vennlig og er enkel å style. Et par oppklippet jeans, svarte boots, en chanel veske and I`m good to go!

Hei, Lovlies! Happy Sunday.

This sweater has become a favorite. I went shopping in my closet and found it. There´s nothing better than to crawl inside one of your boyfriends sweaters. It`s big, comfy and has a chill look. I went for a rocker look and love that I can hide under the hood. Vetements hoodies has been a big trend lately, but you can get the look much cheaper with this sweater. This Hoodie is easy to style. A pair of ripped jeans, black boots, a chanel bag and I`m good to go!


Sweater/Hm (Men`s department) Handbag/Chanel Shoes/SixtySeven Jeans/Bikbok


#nouwoutfit #nouwinfluencer #nouwblogger #chanel #nouwfashion #nouwstyle

Blogg med mobilen - Nouw har en av de beste blogg verktøy på markedet - Klikk her

Likes

Comments


God kveld! Jeg titter innom for vise dere et kjøp jeg gjorde litt før jul. Er de ikke helt fantastisk fine? Jeg kan ærlig talt si at det er de fineste skoene jeg noen gang har eid. De er klassiske, samtidig som det er en delikat blanding av materialene skinn, gummi, lakk og canvas. De er utrolig gode å ha på og funker fint i norskt vintervær, da sålen er ruglete og laget av gummi. Gleder meg til å ta de i bruk!Good evening! I'm stopping by to show you guys a purchase I did some time before Christmas. Aren't they amazing? I can honestly say that this is the most beautiful par of shoes that I have ever owned. They are classic, with a delicate mix of the materials leather, rubber, varnish and canvas. They are really comfortable to wear and are perfect during the winter as the sole is rugged and made of rubber. Looking forward to using them!


Boots/LouisVuitton​


 #nouwinspo #nouwnorway #nouwblog#nouwinfluencer #nouwfashion #nouwoutfit

Likes

Comments

​Jeg stikker bare innom for å dele dagens antrekk og ønske dere god helg!

Det var så vidt jeg greide å få til noen bilder i kulden. Det er helt sykt kaldt ute, noe som gjør det vanskelig å ta outfit bilder. Tenk at om 2 dager så er vi i 2018. Jeg har en hel haug av nyttårsforsetter som jeg skal prøve å få unnagjort i det nye året. Blant annet å komme i gang med trening, som sikkert står på lista til veldig mange andre også :-p

Vi sees neste år :)
Just wanted to stop by to share today's outfit and wish you a good weekend!

I almost didn't managed to take some pictures in this weather. It's freezing cold outside and it's making it difficult to take outfit photos. Imagine that in 2 days, we will be in 2018. I have a whole bunch of New Year's resolutions that I will try to accomplish in the new year. One of them is to workout more, which is probably on the list of many others too :-p

See you next year :)Jeans/Bikbok Shoes/SixtySeven Knit/Hm Coat/Hm Handbag/AlexanderWang Sunglasses/Rayban

#nouwoutfit #nouwinfluencer #nouwblogger #mote #fashionblog

Likes

Comments

Håper alle har hatt en fin og fredfylt jul. Min jul har vært veldig fin, men det kan jeg fortelle om i et senere innlegg. Akkurat nå vil jeg dele noe som er mye mer viktig.

I november nådde den forferdelige nyheten Norge.

Det amerikanske tv-kanalen CNN fikk tilsendt et videoklipp som viser en auksjon i Libya. Ikke en auksjon av varer, men av mennesker. Etter dette valgte CNN å sende noen til det nord-afrikanske landet, for å komme til bunns i det som fremkom i videoen. Med et skjult videokamera dro de til et sted like utenfor landets hovedstad Tripoli. Der var de vitne til salg av afrikanske menn som ble solgt til høystbydene, beskrevet som maskiner. Når auksjonen tok slutt, snakket de med auskjonariusen som bekreftet at tolv menn ble solgt under auksjonen den dagen. En av mennene ble solgt for 1200 libyske dinar som tilsvarer circa 7000 norske kroner.

Jeg gråt da jeg leste det, men det som plaget meg mest er at jeg ikke har hørt noe om det tidligere. Jeg begynte å lete meg frem på nett for å lese mest mulig om det og fant noe. I norsk media fant jeg så og si ingenting. Dagblad nevnte det, men det var ingen forside nyhet for å si det sånn. På TV har jeg ikke sett noe som helst om det. Det er tydelig at media prøver å hysje det ned.

En mann blir solgt for mindre enn den nyeste iPhonen. Vi kjenner ikke navnet hans, men vi kjenner navnene til Kardashian-søstrene.
Gjennom tankeløs scrolling, ser vi på hjernedødt innhold. Vi frakobler oss fra alt som vi ikke blir matet med daglig gjennom sosiale medier. Når det skjer noe i land i nærheten av oss, blir det sendt igjen og igjen, men er ikke resten av verden like viktig?
Er mørke eller fattige mennesker mindre verdt enn rike eller hvite mennesker? Jeg føler meg dårlig i hele kroppen. Vi må synliggjøre dette! Hvis vi ikke skriver om det, hvordan vil folk vite hva som foregår i verden? Kjenn på hva det gjør med kroppen din. At et annet menneske, vår bror eller søster, blir solgt som en ting. Hjertet mitt blør. Ikke tenk at dette ikke handler om deg. Det handler om deg og det handler om meg. Det er vårt medmenneske.

Hvorfor er det viktigere hva Kim Kardashian har på seg eller at søsteren hennes venter barn? Jeg kjenner jeg blir kvalm! Vi er snart i 2018 og så foregår fortsatt slavehandel?! På 50 og 60 tallet kjempet Martin Luther King Jr. for at alle raser skulle få de samme rettighetene. Dette er nyheten vi alle burde snakke om. Dette er nyheten alle burde få med seg! Det kunne vært meg, deg eller en du er glad i. Dette må stoppes! Hvis det foregår i Libya, tenk hvilke andre land det foregår det i. Det er så VIKTIG at vi snakker om dette. At vi får oppmerksomheten rettet mot det, så det stoppes. Hvis alle vender ryggen til, vil det bare fortsette. Vi alle vet hvor stor makt media har, derfor mener jeg at vi alle har et ansvar. Jeg håper at de som ikke har hørt om dette før nå leser seg opp, deler innlegget eller skriver om det selv.

De fleste som blir solgt i Libya er flyktninger som kommer i håp om et bedre liv. Dette er hva som møter dem. Under har jeg delt en video og noen grusomme bilder fra virkeligheten for at vi skal forstå hva som faktisk skjer.Hope everyone has had a nice and peaceful Christmas. My Christmas has been very nice, but I can tell you in a later post. Right now I want to share something that is much more important.

In November, this disgusting news hit Norway,

The American TV channel CNN received a video clip showing an auction in Libya. Not an auction of goods but of people.CNN chose to send a couple of journalist down to the North African country, to get to the bottom of what appeared in the video. With a hidden camcorder, they went to a place just outside the country's capital Tripoli. There they witnessed the sale of African men. They were sold to the highest bidder while being described as machines. When the auction ended, they spoke with the auctioneer who confirmed that twelve men were sold during that auction. One of the men was sold for 1200 Libyan Dinar, which is equivalent to about 7000 Norwegian kroner.

I cried when I read it, but what bothered me the most is that I hadn´t heard anything about it before. I started looking online to read more about it and found little about it. In Norwegian media I found close to nothing. Dagbladet mentioned it, but it wasn't front page news. On television I haven't seen anything about it. It's clear that the media tries to keep it hushed down.

A man is being sold for less than the cost of latest iPhone. We do not know his name, but we do know the names of the Kardashian sisters.
Through mindless scrolling, we look at brain numbing content, disconnecting ourselves from everything that is not being fed to us daily through social media. When something happens in a country near us, it is sent on TV over and over again. Is the rest of the world not equally important?
Are dark or poor people worth less than rich or white people? I feel sick to my stomach. We have to shine a light on this! If we do not write about it, how will people know what's going on in the world? Feel what it does to your body. Another human being, our brother or sister, is being sold as an item. My heart bleeds for our fellow human beings.

Why is it more important what Kim Kardashian is wearing or that her sister is expecting? I feel nauseous! 2018 is right around the corner and slave trade is still going on?! In the 50's and 60's, Martin Luther King Jr. fought for all races to have the same rights and to be treated equal. This is the news we should all talk about. This is something everyone should know! It could be me, it could be my man! Someone you are close to and love. This has to be stopped! If this is happening in Libya, imagine what other countries it's happening in. It's IMPORTANT that we're talking about this. That we give it the awareness it requires, so we can put a stop to it. If everyone turns their backs, it will just continue. We all know how much power the media has, so I think we all have a responsibility. There comes a time when silence is betrayal. I hope that those who have not heard of this before read up on it, shares this post or writes about it themselves.

Those who are being sold in Libya, are refugees who come in hopes of a better life. This is what meets them. Below I've shared a video and some pictures, so we all can understand what's actually happening.


Likes

Comments

​Brunt er fortsatt en favoritt hos meg og jeg elsker å kombinere forskjellige toner av brunt sammen. Det gir et varmt og lunt utrykk og gir meg assosiasjoner til 70 tallet. Ryggsekken er vintage og jakken er en fuskepels fra Designersremix. Jakken er helt klart en stor favoritt til høst og vintersesongen. Den er veldig varm og jeg digger det oversizede designet og vintage preget den har.

Pels er et tema som aldri før, noen er for og andre er helt imot. Jeg er vel midt i mellom i debatten. Jeg må inrømme at jeg ikke er helt imot pelsbruk. Mennesker har jaktet og brukt pels siden steinalderen, så å bruke pels er i utgangspunktet ikke noe nytt. Men jeg vil ikke gå med pels hvor hele dyret eller store deler av det ikke brukes, det er jeg sterkt imot. Jeg mener også at dyret skal slaktes på en human måte, noe jeg vet de fleste steder i verden er dårlig på. Det er trist å tenke på at noen dyr blir avlet opp kun for pelsen. Okseskinn, kaninpels eller saueskinn har jeg ikke noe imot å bruke. Jeg har også svært lite av det, men der går grensen min. Beduinene (som lever i ørkenen i store deler av midtøsten og det nordlige Afrika) er et godt eksempel på hvordan man kan bruke hele dyret. La oss ta kamelen som et eksempel. Beduinene bruker dyret som fremkomst middel, møkken til å lage drivstoff og til å bygge hus. De spiser alt på kamelene fra hodet til halen, de drikker melken og de bruker pelsen til å lage tepper som de bruker for å varmen på kalde ørken netter. Jeg har også stor respekt for de som velger å ikke spise kjøtt eller bruke noe pels i det hele tatt. Det finnes også utrolig mange flotte plagg av fuskepels og man kan fint være motebevist, uten å støtte pelsindustrien! Derfor anbefaler jeg alle til å ikke bare kjøpe en pels hvis man først skal ha det, men undersøk hvor det faktisk kommer fra før du kjøper det. Ønsker dere alle en fortsatt fin kveld ^^Brown is still a favorite of mine and I love to combine different shades of brown together. It gives a warm and comfy expression, and it gives me associations to the 70`s. My backpack is vintage and the coat is a fauxfur from Designersremix. The coat is one of my favorites in the fall and winter season. It`s so warm, and I love the oversized design and the vintage feel.

Fur is a topic like never before. Some are for it and others are against it. I guess I`m somewhere in the middle. I have to admit, I am not completely against it. Man has hunted and used fur since the dawn of time, so that`s not something new. But I will not wear fur where the entire animal or at least a large part of the animal is not used. That I am strongly against. I also belive that the animal should be slaughtered in a humane way, something I know most places in the world are bad at. It`s sad to think that some animals are bred only for their fur. I eat meat, so cow leather, rabbit fur or shearling I don`t have a problem with, but there goes my limit. Bedouins (they live in the desert in large parts of the Middle East and Northern Africa) are a good example of how you can use the entire animal. Take the Camel for instance. They use them as a means of transportation, their dung to produce fuel and to build houses in the dessert. They eat everything from the head to their tail. They drink their milk, and they use their fur to make blankets to keep warm on cold desert nights. I have great respect for those who choose not to eat meat or use any fur at all too. There are a lot of great garments made of faux fur and you can be fashionable without supporting the fur industry! Therefore, I recommend everyone to not only buy a coat if you must, but do some research on where it actually came from before buying it. Wish you all a nice day ^^

Coat/Designersremix Top/Reformation Shoes/Sixtyseven Backpack/Louisvuitton Watch/MichaelKors


#nouwoutfit #nouwinfluencer #nouw #nouwblogger#nouwblog

Likes

Comments

Peepz! Snøen har ankommet og det begynner å bli veldig kaldt! Jeg har nevnt tidligere at jeg ikke er så glad i skjørt og kjoler, men det er jo alltid visse untak. Denne ullkjolen er et plagg jeg kommer til å bruke mye fremover. Den er lang, varm og hverdagslig. Og yepp, jeg kjører også på med ull undertøy under for å holde meg ekstra varm. Jeg elsker kombinasjonen av ull og skinn. Det er en fin kontrast som skaper litt liv i det ellers så mørke antrekket mitt. Jeg liker enkle tilbehør, og er glad i rosè gull. Jeg synes fargen går fint i kombinasjon med sølv, og bruker her en ring i rosègull fra den norske smykkedesigneren Bjørg. Clutchen er fra Alexander Wang. Jeg digger at han designer litt tøffere plagg for jenter enn det en del av de andre store motehusene gjør. Hans design er rocka, sporty og avslappende. Han er uten tvil en av mine største favoritt designere.


Peepz! The snow has arrived and it`s starting to get cold. I have mentioned earlier that I`m not that found of skirt and dresses, but of course there is always some exceptions. Like this wool dress that I am going to use alot this fall. It`s long, warm and comfy. And yup, I`m wearing thermal underwear underneath so that keep myself extra warm. I love the combination of wool and leather. It`s a nice contrast that creates some life into the otherwise dark outfit of mine. I like minimalistic accessories, and I love rosegold. I think the color looks nice combined with silver, and here I`m wearing a rosegold ring from the Norwegian designer Bjørg. My clutch is from Alexander Wang and I really like his tough garment design for girls. His design is rock inspired, sporty and relaxing. Wang is one of my favorite designers, for sure!


Dress/PulzJeans Shoes/Sixtyseven Clutch/AlexanderWang Watch/DanielWellington Ring/Bjørg Leatherjacket/Zara


#nouw #nouwoutfit #nouwinspo #nouwblogger #nouwinfluencer #mote


Likes

Comments


Jeg vet jeg har vært utrolig dårlig på å dele outfits med dere den siste tiden!


Det er flere grunner til det. For det første så er det nesten umulig å få til et godt outfit bilde i det været her. Det blir mørkt før jeg er ferdig på jobb, det snør og regner om hverandre, og for ikke å snakke om at det er minus grader ute! Jeg er vel egentlig ikke fornøyd med disse bildene heller, da det er mørkt og ikke noe naturlig lys ute. Bilder med blitz blir liksom så rare synes jeg. I tillegg har det skjedd så mye trist i samfunnet, som har gjort at motivasjonen for å blogge om noe så overfladisk som antrekk heller ikke har vært der. Det skjer jo alltid mye forferdelig rundt om i verden til enhver tid, men den siste tiden har det skjedd ting som har gjort meg så sint at jeg ikke har fått til å formulere noen tekst som er leselig. Men nå har jeg tenkt å ta meg sammen og skrive om det veldig snart! Takk for at dere holder ut med meg og mine dårlige oppdateringer! og fortsatt god søndag
I know I've been incredibly bad at sharing outfits posts with you lately!


There are several reasons for that. Firstly, it's almost impossible to get a good outfit picture in this weather. It's getting dark before I finish work and it also snows and rains almost everyday. Not to mention that there’s minus degrees outside! I really do not like these photos either, because they are dark and there is no natural lighting outside at all. Pictures with flash are just so weird. In addition there has been so much sadness in the world lately, so my motivation to blog about something as superficial as outfits just hasn't been there. I know that it happens a lot of terrible things around the world all the time, but lately things have made me so angry that I have not been able to formulate my thoughts into writing. But now I'm going to get my act together and write about it very soon! Thank you for standing out with me and my bad updates! And as always I wish you all a good sunday


Sneakers/Adidas Jeans/Hm Coat/Vila Sweater/Balenciaga​


#nouwnorway #nouwoutfit #nouwinfluencer #nouwfashion #balenciaga #adidas #​fashion #moteblogg

Likes

Comments

​Vi er i desember, og det er første søndag i advent! Nå går det fort til jul, jeg har allerede tyvstartet med peppekaker, julebrus og alle julegavene er snart i boks. Jeg hadde planer om å gjøre ferdig de siste julegavene på Black Friday, men jeg orket rett og slett ikke de over fulle butikkene, så jeg sto over. Det er så mye fint både på nettet og i butikk for tiden, og jeg ønsker meg selvfølgelig altfor mye. Her er noen av det jeg ønsker meg. Kanskje finner dere noe fint her også?


We are in December and it`s the first Sunday of advent. It`s soon Christmas and I have already started with gingerbread, Christmas soda and I'm almost done with all the gifts. I had planned to finish the last Christmas shopping on Black Friday, but I could not cope with the over populated stores, so I passed. There is so much nice online and in stores at the moment, and of course I want to much. Here are some of my wishes, maybe you'll find something nice too?1. Anine Bing Bralette

2. Enemal Clover necklace

3. Ganni Julliard Sweater

4. Tom wood Ring

5. Balenciaga speed trainers

Likes

Comments


God kveld! Hvordan har helgen deres vært? Har dere begynt på julegave handelen ennå? Jeg er i full gang og har allerede kommet halvveis. I år handler jeg de fleste julegavene på nettet og da blir det litt mindre stress i førjulstida! Jeg greide selvfølgelig å klikke hjem noe til meg selv også, selv om jeg egentlig har shoppe stop til over jul. Jeg klikket hjem dette herlige skjerfet fra balenciaga i 100% cashmere. Det er så mykt, deilig og kan brukes begge veier. Den ene siden er svart og den andre off white. Antrekket er fra lørdagen. Jeg bare digger kombinasjonen av svart og hvit sammen. Det er så enkelt, men går samtidig aldri av moten. I dag har jeg ikke gått ut av døra, da det rett og slett er for kaldt ute.


God evening! Has everybody had a good weekend? Have you started shopping for christmas yet? I'v started and I have already come halfway. This year I'm buying most of the Christmas presents online, so it's a little less stress in the days leading up to christmas! Of course I managed to click home something for myself too, even though I really have a shopping stop until Christmas has past. I clicked home this amazing scarf from Balenciaga in 100% cashmere. It is so soft and it`s reversible, so it can be used both ways. One side is black and the other side is off white. The outfit is from Saturday. I really love the combination of black and white together. It's so simple but never goes out of style. Today I haven`t left the couch. It`s to cold outside!


Coat/Hm Jeans/Bikbok Sweater/Hm Shoes/Sixtyseven Scarf/Balenciaga Handbag/AlexanderWang Watch/Armani


#nouwoutfit #nouwinfluencer #nouwfashion #nouwnorway #nouwblogger #balenciaga #alexanderwang #armani 

Likes

Comments

Vinteren har ankommet Oslo! Det har vært iskaldt i helgen og det har til og med snødd litt. Solen har også skint, men ikke la dere lure, det er minusgrader ute! Jeg håper alle har hatt en fin helg. Her har det gått unna, så nå kobler jeg av på sofaen pakket godt inn i et ullteppet. Rutete blazere er i vinden som aldri før og de skal gjerne også være litt oversized. Det finnes mange fine å velge mellom både blant billig variantene og de litt mer dyre. Jeg fant min på Zara og styler den enkelt med en basic t-tskjorte og ripped jeans. For å gjøre antrekket mer personlig, stylet jeg den med gulldetaljer og et par oversized solbriller.


Winter has arrived in Oslo! It has been freezing cold this weekend and snowing a bit. The sun was shining too, but do not let it fool you, there are minus degrees outside! I hope everyone has had a nice weekend. I have been very busy, so today I´m relaxing on the coach wrapped up in a wool blanket. Checkered blazers are very trendy right now and they are suppose to be a bit oversized too. There are many you can choose from among the cheap variants and the more expensive ones. I found mine at Zara and styled it simple with a basic t-shirt and ripped jeans. To make the outfit more personal, I styled it with gold details and a pair of oversized sunglasses.Blazer/Zara Jeans/Bikbok Tshirt/HM Belt/Gucci Loafers/Stockholm Watch/MichaelKors Handbag/Chanel


#nouwoutfit #nouwfashion #nouwinfluencer #nouw30dayschallenge #nouwblogger #nouwblog

Likes

Comments