shadowcollector

Mycket litet däggdjur med små fötter och kort ljus päls. I övrigt inte anmärkningsvärd till utseendet. Släktskapet är ej ännu helt kartlagt, men tros tillhöra primaterna. Växtätare. Är känslig för kyla och ses därför mest sommartid på landsbygden och vistas gärna nära vatten och vattendrag. Mycket god simmare. Är lite lurig och retfull men ej aggressiv. Något skygg mot främlingar. Kan ibland verka lite frånvarande, men är ändå alltid på sin vakt. Lufsar ofta runt i skogen. Går bra överens med andra djur. Plockar bär. Samlar också på olika saker från naturen att ha i sitt bo. Är även mycket lekfull och påhittig och ibland även sällskaplig av sig.

Blog