tips om att lösa relationsproblem

sex och relationer, relationsproblem, tips

Smartare liv för dej

Det finns inga relationer som inte har problem ibland. Det måste kanske till och med dyka upp problem i relationer för att de ska växa, utvecklas och komma vidare. Men därmed inte sagt att det är roligt med relationsproblem. Erfarenheten visar däremot att par som klarar att motstå svårigheter och prövningar växer sig starkare och mer livskraftiga. 

Här handlar det massor om parternas egen mognad och vilja att arbeta med relationen. Om inte viljan finns och det enda man är ute efter är den lättaste vägen, ja då kan det bli svårt att läsa relationsproblemen som dyker upp i perioder i varje relation.

trollis92 10 tips som hjälper dej och din partner att lösa relationsproblemen.

1. Gå till roten av problemet. 
Det första ni två måste göra är att se vad problemet egentligen handlar om. Kom problemet till på grund av missförstånd? Att förstå skälet till relationsproblemet gör det mycket lättare att lösa. Det kräver mognad och mod från båda parter.

2. Visa respekt.
När ni kommunicerar, skrik inte. Kalla inte varandra för elaka saker eller visa missrespekt. Om du vill ha respekt från din partner måste du respektera honom/henne först.

3. Kommunicera.
Att kunna kommunicera ordentligt är extremt viktigt för att lösa relationsproblem. Prata öppet med din partner om dina problem. Uppmuntra din partner att göra samma sak. Det går inte att lösa relationsproblem med halvsanningar eller undvikande. Det är omöjligt helt enkelt.

4. Var förstående.
Ingen är perfekt och vi gör alla misstag. Det gäller också din partner. Förlöjliga aldrig din partner för att han/hon gör ett misstag. Sätt på dig hans/hennes skor, sätt dig in i din partners situation. Skulle du vilja att någon förlöjligade dig för att du gjort ett misstag? 

5. Ge din partner utrymme.
Om ni två pratar och det blir hetsigt och ilsket, ge honom/henne en chans att lugna ner sig ett tag. När det är lugnare så kan ni prata igen. Om du vill undvika stora gräl så är det här det bästa tips du kan få.

6. Försök att vara positiv.
När man försöker lösa relationsproblem är det bra att hålla sig positiv. Att lösa ett problem med en negativ attityd kommer inte att fungera. Frågan är om du och din partner vill lösa problemen eller bara vara arga.

7. Ha tålamod.
En del relationsproblem kan såklart inte lösas på en gång. Det är bra att vara generös med tiden och tänka att det kommer att ta en stund innan ni kan mötas med en lösning. Det är okej och till och med bra att låta tiden ge perspektiv på problemet. Alldeles för många par ger inte problemet en chans att få tid och när det tar slut kan de ångra sig över just det.

8. Håll ihop.
Även om ni har relationsproblem så är det bra att ni har en enad front utåt. Ja, ni har problem i relationen men det är ert problem och ingen annans. Att bråka inför andra kan göra problemen ännu värre.

9. Ge din partner ditt stöd.
Ni har problem men om du inte fortsätter att stödja din partner och plötsligt lämnar hans/hennes sida så kan han/hon känna att det inte går att lita på dig och att du inte kommer att finnas vid hans/hennes sida trots att det blåser kallt just nu. Klyftan kan förvärras.

10. Jobba tillsammans.
Problemet kan inte lösas om bara en är intresserad av att jobba framåt. Om en av er inte är villiga att jobba med ert relationsproblem eller som inte ser det som viktigt är det svårt eller rentav omöjligt att lösa problemet.

Till sist
Lycka till – ibland är livet tufft men ni kan komma ut på andra sidan mycket starkare och gladare än nu. 

Det är sant

 

Gillar