Sex på resan

sex och relationer
När man reser kan det hända att man ändrar sina vanor jämfört med de man har i vanliga fall. När det gäller sex kan det innebära att man tar andra risker än vad man gör annars, till exempel att man inte är lika noga med att skydda sig mot könssjukdomar eller oönskade graviditeter.
Kanske dricker man mer eller oftare alkohol när man är bortrest, något som kan leda till att man hamnar i sexuella situationer som man har mindre kontroll över.
Risker för könssjukdomar utomlands?
Det finns områden i världen där olika sexuellt överförbara infektioner är vanligare än i Sverige, men risken för att få en könssjukdom beror framför allt på om man skyddar sig eller inte när man har sex.

Det finns alltid en risk att någon man har sex med har en könssjukdom oavsett vilket land man är i eller vilket land personen kommer ifrån.

Använder man ett skydd som kondom eller femidom blir risken mycket mindre för att man ska få en könssjukdom eller att man ska bli eller göra någon gravid.
Olika syn på sex
Lagar, traditioner och värderingar ser olika ut i olika länder. Sverige har en lagstiftning som bland annat tillåter abort och skydd mot graviditeter och som säger att det är olagligt att köpa sexuella tjänster.

Det finns också lagar mot sexuella trakasserier och övergrepp och diskriminering som har med sexualitet och könstillhörighet att göra.

P-piller, kondomer och andra skydd mot gravideter och könssjukdomar finns tillgängliga till exempel på ungdomsmottagningar och andra vårdmottagningar. Kondomer går att köpa på många ställen och sexualundervisning i Sverige har varit obligatoriskt i skolan i över 50 år.

I andra länder kan det se helt annorlunda ut. I vissa länder får man till exempel inte göra abort eller använda skydd mot graviditeter.

I många länder i världen är sex mellan personer av samma kön olagligt och i några av dem kan det leda till dödsstraff. Är man i ett annat land måste man följa det landets lagstiftning. Om man bryter mot den kan man åtals och dömas även om man inte är medborgare i landet.

Om man ska till ett land där inställningen till sexualitet ser annorlunda ut än i Sverige, kan det vara bra att förbereda sig lite, särskilt om man ska vara borta länge.
Skydd mot könssjukdomar och graviditet? På en del ställen kan det vara svårt att få tag på kondomer eller andra skydd, särskilt om man befinner sig långt ifrån någon större stad.
I starkt religiösa länder kan svårigheten eller bristen bero på att det är förbjudet att använda eller att det ses som något syndigt. Därför kan det vara bra att ta med sig kondomer eller annat skydd som man behöver för att göra sexet på resan säkrare.
Abort? I många länder, framförallt i Syd-, och Centralamerika, Afrika och Asien är det förbjudet med abort, eller endast tillåtet när en kvinna har blivit våldtagen eller hennes liv är i fara vid en förlossning. I Australien ser lagen lite olika ut beroende på var man är. I USA har man rätt till abort men det finns ett starkt motstånd mot lagen.
I Europa har Polen och Irland väldigt sträng abortlagstiftning som innebär att det nästan är omöjligt att få göra en abort.
Om man ska vara borta en längre tid kan det vara bra att kolla om kostnader för abort eller hemresa för att göra abort, ingår i ens reseförsäkring.
Ungdomsmottagning? I vissa länder finns det mottagningar som liknar svenska ungdomsmottagningar, men det är inget man kan räkna med när man åker utomlands. Man kan därför förbereda sig på att man får gå till någon annan vårdmottagning om man vill testa sig för könssjukdomar eller något annat som har med underlivet eller sex att göra.
Även om man har testat sig och fått behandling för en könssjukdom utomlands, kan det vara bra att gå till exempelvis en ungdomsmottagning eller hud- och könsmottagning när man kommer tillbaka till Sverige för att se att infektionen läkt ut, eller för att följa upp behandlingen.
Sex på stranden? På de flesta offentliga platser runtom i världen är det förbjudet att ha sex och stranden är inget undantag. Om man blir upptäckt när man har sex på stranden kan man d��mas till böter eller andra straff.
Betala för sex?
Sex ska vara frivilligt och kännas bra för alla som är med, och självklart gäller det även om man är på resa. En del tycker att det känns mer okej att ge någon pengar eller något annat för att få sex när man är på resa. Lagstiftningen kring köp av sex ser också olika ut i olika länder. Det kan vara lagligt eller olagligt att betala för sex eller att ta betalt för sex.

Men att det finns prostitution beror oftast på utsatthet och ojämställdhet. Oavsett om det är lagligt eller olagligt, befinner sig många av de som säljer sex i en svår situation och kan vara utsatta för människohandel. Många mår dåligt på något sätt, även om det inte alltid ser ut så.

Man kan åtalas och dömas i Sverige för att ha köpt sex i ett annat land, om det är olagligt även i det landet. Är den som utnyttjas sexuellt under 15 år kan man dömas för sexuella övergrepp i Sverige oavsett vad lagen i det andra landet säger.

Gillar