Dagens sexställning

sex och relationer, dagenssexställning


<

Avsedd för nervsystemet, levern, magsår och synen.
Mannen ligger på ryggen och kvinnan står på knä med ansiktet mot hans. Inträngningen i vaginan
varierar mellan grund och djup i takt med kvinnans rörelse upp och ner på penis. Samtidigt som hon rör
sig vertikalt, måste hon också rotera med underlivet. Vaginan blir grundligt masserad på detta sätt.
Nervproblem är i allmänhet ett kvinnoproblem. När funktionen i kvinnans könsorgan blockeras, påverkas
menstruationen. När menstruationen påverkas, blir följden en hormoniell obalans. Kvinnor har i stort sett
flra fysiska problem än män, och dessa problem är svårare att behandla därför att kvinnokroppen är
mera komplicerad än manskroppen. Att bära fram ett barn reducerar kvinnokroppen ännu mera.

 

Gillar