Dagens sexställning

dagenssexställning, sex och relationer

BRUTE SEX POSITION

En variant på Reverse Amazon, den här gången med mannen på toppen; Brute kan vara en av de tuffare man on top positionerna. Det är inte det lättaste läget för att komma in, men det ger givaren en känsla av kontroll och makt som är frånvarande eller låg i de flesta lägen. För att komma in i denna position, givaren knäböj över sin partner (vända bort) medan vilar på baksidan av sin partners ben, som förs mot bröstet exponera dem på en unik vinkel. Om givaren är bekväm med sin balans, kan de nå bakom och under för att ge sin partner någon ytterligare manuell stimulering.


In english

BRUTE SEX POSITION

A variation on the Reverse Amazon, this time with the man on top; the Brute can be one of the tougher man-on-top positions. It is not the easiest position to get into, but it does give the giver a sense of control and power that is absent or low in most positions. To get into this position, the giver squats over their partner (facing away) while resting on the back of their partner's legs, which are brought towards their chest to expose them at a unique angle. If the giver is comfortable with their balance, they can reach behind and under to give their partner some additional manual stimulation.

Gillar

Kommentarer