Dagens sexställning

sex och relationer, dagenssexställning

SUPER-WOMAN SEX POSITION

Inte vem som helst kan förtjäna titeln Super-Woman (eller "Super-Man" för de andra sexuella läggningar). Men om de kan anta denna ståndpunkt, har de verkligen fått ett skott. En spännande medlem av den bakre posten familj av positioner, kommer detta verkligen hålla dig sex-plorers hängande!


Älskare kan förbereda sig för denna flygning genom att anta antingen Doggy Style - Stående eller positionen med mottagarens tillbaka till givaren främre Ben Dover, med mottagarens händer placeras på en stadig plan yta framför. Givaren griper tag i den andras lår för att lyfta dem över till en soffa eller säng så att de kan nå nedan för stöd.


Som vår hjältinna är svävande i luften, är det viktigt att undvika att man sträcker ryggen; detta resultat kan undvikas genom att ha bett sin partnern hålla dem säkert i höfterna, ha händer så nära midjan som möjligt. Om mottagaren förstärker detta genom att hålla sina magmusklerna engagerad, är du verkligen redo att ha glödande kul.

In english

SUPER - WOMAN SEX POSITION

Not just anyone can merit the title, Super-Woman (or ‘Super-Man’ for those of other sexual orientations). But if they can assume this position, they have certainly got a shot. A thrilling member of the rear entry family of positions, this one will really keep you sex-plorers hanging!


Lovers can prepare for this 'flight' by assuming either the Doggy Style - Standing or the Ben Dover position with the receiver’s back to the giver’s front, with the receiver’s hands placed on a sturdy flat surface in front. The giver grasps the other by the thighs to lift them over a couch or bed so they can reach below for support.


As our heroine is suspended in the air, it is critical to avoid over-extending the back; this outcome can be avoided by having the giving partner hold them securely by the hips, hands as close to the waist as possible. If the receiver augments this by keeping their abdominal muscles engaged, you're truly ready to have some fervid fun.

Gillar