Dagens sexställning

sex och relationer, dagenssexställning

MONKEY BAR SEX POSITION

Om du har tillgång till en bar där hemma och du har ännu inte provat din egen version av Monkey Bar, nu är det dags! Inte bara är det fysiskt uppfriskande, det skapar en ovanlig känsla av penetration.


För att få det att fungera, måste givaren vara beredd att göra partiella pull-ups upprepade. Detta kräver cardiovaskulära styrka och passar armar. Genom att nå bakom och håller på givarens höften eller skinkan, kan mottagaren att hålla dem stadigt och rikta fokus exakt där hon/han ville.


Höjdskillnad kan göra detta utmanande men det är ingenting ett par högaklackar eller mild squat av mottagaren kan fixa.


In english

MONKEY BAR SEX POSITION

If you've got access to a bar like this at home and you haven't yet tried your own version of Monkey Bar, now is the time! Not only is it physically invigorating, it creates an unusual sensation of penetration.

In order to make it work, the giver must be prepared to do partial pull-ups repetitively. This requires cardiovascular strength and fit arms. By reaching behind and holding onto the giver's hips or buttocks, the receiver can help keep them steady and direct the focus exactly where it’s wanted.

Height differential might make this challenging but it’s nothing a high pair of heels or a mild squat by the receiver couldn't fix.

Gillar

Kommentarer