alkohol & droger

sex och relationer

Det finns legala och illegala droger.  I de här inlägget kan du läsa mer om alkohol, droger och vad du kan tänka på.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. Sist i de här inlägget finns lite råd och hänvisningar dit du kan vända dej.

I RELATION TILL SEX

Alkohol och andra droger påverkar vår kropp och våra upplevelser av sex. Det kan handla om en fysisk påverkan att sexet känns annorlunda, men även en psykologisk där spärrar och hämningar släpper. Det finns all anledning att vara extra försiktig om man kombinerar alkohol eller andra droger och sex.

Många droger höjer smärttröskeln eller minskar känseln i kroppen, vilket helt enkelt leder till tuffare sex. Det är viktigt att man har koll på sina egna begränsningar och att man vet vad ens kropp klarar av – för annars finns det en stor risk att det uppstår skador. jag rekommenderar alltid att ha sex nyktert, men extra viktigt är det att inte blanda in droger vid exempelvis fistfucking och BDSM då det är otroligt viktigt att kunna känna av kroppens signaler och hålla omdömet klart, annars riskerar man att skada sig själv eller någon annan.

Just att omdömet sviktar vid berusning leder till att risken finns att man gör saker man i annat fall inte skulle göra, exempelvis ha oskyddat sex. Det finns tydliga samband mellan oskyddat sex och alkohol och droger – därför är det bra att förbereda sig väl med kondomer och glidmedel, och vara inställd på säkrare sex inför en festkväll. Var väl förberedd och ha kondomer och glid lättillgängligt.

En del droger, speciellt i kombination med potenshöjande medel, leder till långa och hårda knull, något som avsevärt ökar risken för överföring av könssjukdomar och hiv eller att kondomen spricker. Det är då viktigt att använda kondom och att vara extra generös med glidet, och hela tiden fylla på med mer glidmedel. En natt av torra hårda knull kommer inte vara något som ger njutning dagen efter kan jag lova.

ALKOHOL

Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige och är laglig att använda om du har åldern inne. Rätt använd har alkoholen sina fördelar och kan bidra till trevliga stunder. Varva alkoholen med någon alkoholfri dryck så blir både kvällen och morgondagen trevligare.

Alkohol en stark drog som dödar betydligt fler personer än alla andra droger tillsammans. När man dricker når alkoholen hjärnan på ett par minuter och påverkar där bland annat det centrala nervsystemet. Till en början känns ruset ofta behagligt – hämningar släpper. Ofta upplever man att den sinnesstämning man är i förstärks. Ju mer man dricker, desto sämre kontroll får man över både känslor och kropp, orken och omdömet sviktar. Fyllan sänker sexuell känslighet och kan göra det svårt att få eller hålla kuken hård. En hög alkoholkonsumtion under längre tid kan orsaka mer långvarig impotens och lägre sexdrift.

Alkohol och läkemedel är vanligtvis ingen bra kombination. Läs den så kallade bipacksedeln som ligger i varje läkemedelsförpackning om hur alkohol och läkemedel ihop påverkar kroppen. Alkohol försämrar ofta omdömet vilket gör att det är dumt att kombinera med andra droger.

Biverkningar: Alkoholförgiftning vid högt alkoholintag. På längre sikt kan hög alkoholkonsumtion bidra till depression och orsaka skador på organ i kroppen – främst hjärnan, hjärtat och levern. Alkohol finns ofta med i bilden vid olycksfall och våld. Det är psykiskt och fysiskt beroendeframkallande.

STÖD

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. 

AMFETAMIN

Amfetamin är en kemisk centralstimulerande drog. Det tillverkas i tablettform eller som pulver och kan sväljas, snortas (dras upp i näsan) eller injiceras. Vid intag överstimuleras utsöndringen och upptaget av dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det ger bland annat en känsla av intensitet, ökad energi och självsäkerhet. Amfetamin ökar även pulsen och höjer blodtrycket. Lusten att äta och sova försvinner ofta under ruset, medan sexdriften och uthålligheten till en början ökar. De positiva känslor man kan få i början försvinner om man använder amfetamin regelbundet och ersätts istället av abstinens och utmattning.

Koncentrationen av amfetamin i tabletterna eller pulvret kan variera från gång till gång vilket kan leda till oavsiktlig överdos. Vid överdos finns risk för kollaps eller dödsfall till följd av påverkan på hjärta och andning. Kombinationen amfetamin och alkohol ger sämre hälsa.

Det finns en risk att få eller överföra flera infektioner såsom hiv och hepatiter genom att dela sprutor och andra verktyg. Ett sprutbytesprogram är på gång i Stockholm men i dagsläget (januari 2011) går det inte att få rena sprutor via landstinget.

Amfetamin är en illegal drog.

Bland biverkningarna finns ofrivilliga muskelryckningar, tuggreflexer och muntorrhet. Efter ruset får man ofta depressiv ångest, paranoia och humörsvängningar. Vissa psykotiska och depressiva biverkningar kan bli långvariga eller permanenta. Upprepad användning kan leda till impotens, men även undernäring och vitaminbrist eftersom amfetamin minskar hungerkänslorna.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. 

CANNABIS

Cannabis är ett samlingsnamn på en grupp hampaväxter som man bland annat kan utvinna hasch och marijuana från. Hasch ses oftast i form av lakritsliknande kakor eller oljekoncentrat, medan marijuana snarare ser ut som tobak eller torkat gräs. Cannabis kan rökas, ätas eller drickas. Effekten varierar och beror ganska mycket på stämningen eller omgivningen. Vanligast är att man först känner en viss avslappnad seghet, blir pratsam och fnittrig. Senare blir man ofta tyst, fundersam och sömnig. Ämnet som ger upphov till ruset kallas THC (tetrahydrocannabinol) och är fettlösligt. THC kan därför lagras i fettvävnader och fortsätta påverka kroppen under 3-4 veckor efter ruset. Cannabis är en illegal drog.

Vanliga biverknignar är ångest, olust, panikkänslor och paranoia. Korttidsminne och inlärningsförmåga försämras. Vid regelbunden användning kan de negativa effekterna på hjärnan bli kraftigare och långvariga. Försämrat logiskt tänkande, svårigheter att reflektera över sig själv och omvärlden. Risk för psykos. Hormonrubbningar som ger bland annat lägre sexdrift. Ökad risk för lungsjukdomar vid rökning. Alkohol och cannabis tillsammans ökar risken för yrsel.

Cannabis är starkt psykiskt beroendeframkallande.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. 

GHB

GHB (Gamma-hydroxibutyrat) är en färg- och luktlös, saltsmakande vätska, men tillverkas även i pulverform. GHB kan (i bästa fall) ge ett rus som på många sätt liknar ruset som man kan få av alkohol. Hämningar släpper, omdömet sviktar och en del upplever en förhöjd sexlust. GHB är känt för att vara mycket svårt att dosera och många upplever obehagliga och skadliga effekter, dödsfall har inträffat Vilken effekt drogen ger beror på bland annat kroppsvikt, fysiskt hälsotillstånd, vilket humör man är på och hur stor dos man tar. Att kombinera med alkohol kan förvärra effekterna. Kan vara beroendeframkallande.

GHB är en illegal drog.

Bland biverkningarna finns illamående, kräkningar och kraftig trötthet. Risk för obehagligt rus med psykotiska inslag. Kan vid högre doser eller i kombination med alkohol och andra droger leda till andningsbesvär, medvetslöshet eller i värsta fall orsaka dödsfall till följd av påverkan på hjärta och andning.

Illegalt tillverkade drogers effekt är svåra att förutsäga då den verksamma substansen kan variera stort. Tänk på att alkohol ofta förstärker drogens effekt och kan leda till oväntade negativa konsekvenser. Blanda aldrig alkohol och GHB och använd absolut inte drogen när du är själv. Välj en trygg miljö med sällskap av någon som du litar på och som kan se till att du får snabb hjälp om något skulle gå snett.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. 

ECSTASY

Ecstasy är ett samlingsnamn för kemiskt framställda droger som oftast tillverkas i form av tabletter eller frimärksliknande impregnerade pappersbitar. Kan även kallas Adam, E, MDMA, XTC m.m. Innehållet varierar, men är vanligen centralstimulerande och tänkt att ge en uppåtkänsla med ökad energi, minskade hämningar, eufori och förstärkta sinnesintryck. Olika hög dos ger olika starkt effekt så klart, hur hög dos är ofta svårt att förutse.

Ecstasy har därför kommit att förknippas med fest och dans. Känslan av att man själv och omgivningen är snygg och sensuell kan ibland förstärkas, men ecstasy påverkar snarare erektion och orgasm till det sämre. Ecstasy är mer psykiskt vanebildande än direkt fysiskt beroendeframkallande. Ecstacy i kombination med alkohol ökar risken för sämre hälsa. Drogen kan ge höjd kroppstemperatur och påverkar vätskebalansen i kroppen. Vid akut värmeslag bör man kyla kroppen genom ett svalt bad eller dusch. Vätska bör intas men inte mer än en halvliter per timme. Mer kan orsaka vattenförgiftning.

Ecstasy är en illegal drog.

Ecstasy kan orsakar psykisk överstimulering som ofta följs av bland annat trötthet, sömnsvårigheter, deppighet, ångest, muntorrhet, höjd kroppstemperatur, svettningar och uttorkning. Kan ge psykoser med obehagliga hallucinationer. Kan i högre doser leda till hjärtklappning, högt blodtryck och dödsfall. Kan vid långvarig/återkommande användning ge mycket svårbehandlade depressioner.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. 

KOKAIN

Kokain är en centralstimulerande drog och ger ungefär samma effekter som amfetamin men under ett kortare och mer intensivt rus. Kokain framställs ur kokaplantans blad och kan snortas (dras upp i näsan), ätas, injiceras och rökas. Vid intag överstimuleras utsöndringen och upptaget av dopamin i hjärnan. Det ger en känsla av välbefinnande och självsäkerhet, hjärtat slår snabbare och blodkärlen vidgas. Sexlusten och känsligheten ökar, orgasmen intensifieras men det kan bli svårare att hålla kuken hård. Det är inte bra att kombinera kokain med alkohol. Kokain är en illegal drog.

Det finns en risk att få eller överföra flera infektioner såsom hiv och hepatiter genom att dela sprutor och andra verktyg. Ett sprutbytesprogram är på gång i Stockholm men i dagsläget (september 2012) går det inte att få rena sprutor via landstinget.

Kokain är mycket vanebildande och bränner snabbt ut hjärnans eget belöningssystem. Vanligt med depression, ångest och paranoia efter ruset. Skador på slemhinnor vid upprepad snorting.

Om du använder kokain, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd.

LSD

LSD är en kemisk psykedelisk drog som påverkar sinnesupplevelser så att omgivningen och den egna verklighetsuppfattningen förvrängs. Effekterna av LSD varierar från person till person och från gång till gång – det kan vara spännande men lika gärna förvirrande eller skrämmande. Berusningen kan pågå i timmar som känns långa som dagar. Sex i samband med LSD kan upplevas som surrealistiskt, extatiskt eller bara märkligt stelt. LSD är ingen hit i stökig klubbmiljö eftersom ljud, ljus och rörelser kan förstärkas och förvrängas så att de får obehagliga proportioner. Förekommer i tablettform eller impregnerade pappersbitar. Det är stor skillnad mellan en stark och en svag dos, en högre dos kan ge oönskade negativa effekter. Illegalt tillverkade drogers effekt är svåra att förutsäga då den verksamma substansen kan variera stort. Använd inte drogen när du är själv (Välj en trygg miljö där du har lugn och ro, helst i sällskap av någon du litar på och som kan se till att man får snabb hjälp om något skulle gå snett.) LSD är en illegal drog.

Illamående, hjärtklappning, höjt blodtryck, darrningar, yrsel och frossa är vanliga biverkningar. Vanligt med depressioner och ångest efter rus, ibland även återtrippar (flashbacks) med rus vid tillfällen då man inte tagit drogen. LSD har kraftiga effekter på psyket och kan orsaka psykos som riskerar att finnas kvar under lång tid.

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd. 

METAANFETAMIN

Metamfetamin (crystal, meth, ice med mera) är en kemisk centralstimulerande drog som till stora delar påminner om amfetamin. Metamfetamin ger dock en kraftigare påverkan och är mer beroendeframkallande. Kan sväljas, snortas (dras upp i näsan), rökas och injiceras. Drogen förknippas ofta med sex och sexfester eftersom den kan öka sexdriften, uthålligheten och självsäkerheten.

Vid upprepad användning avtar effekten och ersätts ofta av impotens, abstinens och utmattning. Metamfetamin är en illegal drog.

Metamfetamin är mycket vanebildande och bränner snabbt ut hjärnans eget belöningssystem så att man har svårt att känna positiva kickar av det som man annars brukar bli glad och lycklig av. Vanligt med depression, ångest, paranoia och humörsvängningar efter ruset. Se även amfetamin och kokain.

Om du använder metaamfetamin, kom ihåg att äta och dricka, låt kroppen vila ordentligt.

RÅD & STÖD

Stockholms läns landsting erbjuder rådgivning och medicinskt/psykiatriskt stöd genom Beroendecentrums beroendemottagningar som finns utspridda i länet. Beroendemottagningen HBT vänder sig särskilt till homosexuella, bisexuella och transpersoner och finns på Hantverkargatan 73 i Stockholm. Tidbokning via tel 08-655 67 29.

Se även www.beroendemottagningenhbt.se. Närmaste T-bana är Fridhemsplan, dit kan du också åka blåbusslinje 1 eller 4. Du kan också åka med blåbusslinje 3 till hållplats Kronobergsgatan. Se karta

Socialtjänsten i din kommun erbjuder stöd för att förebygga och motverka missbruk. Du har möjlighet att ansöka om t.ex. samtalsbehandling och annat socialt stöd. Ofta erbjuder kommunen även anonym rådgivning via telefon. Ring växeln i din kommun och berätta ditt ärende så får du hjälp att komma vidare.

Du kan också prova att besöka AA (Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma Narkomaner) som ibland har särskilda möten för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Mer info hittar du på www.aa.se ellerwww.nasverige.org

Mer information om vart du kan vända dig för råd och stöd hittar du påhttp://www.drogportalen.se/Rad-och-stod/

Information om alkohol och andra droger: www.drogportalen.se

Information för unga: www.drugsmart.se

 

Gillar

Kommentarer