เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคและพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว

เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคและพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว
  • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค ติดด้วยระบบคลิกล็อคระหว่างแผ่น พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคปูทับพื้นใหม่ที่เป็นพื้นซิเมนต์ขัดหยาบได้โดยไม่ต้องขัดมัน หรือปูทับบนพื้นกระเบื้องเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการรื้อพื้นกระเบื้องเดิมทิ้ง เหมาะสำหรับงานรีโนเวทพื้นกระเบื้อง
  • ���ื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว ติดตั้งด้วยการปูทับพื้นซิเมนต์ขัดมันและพื้นกระเบื้อง ยึดติดแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูกาวด้วยกาวขาวทับพื้นชั้นล่าง โดยพื้นชั้นล่างต้องมีความแข็งแรงของผิวหน้าเพียงพอไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่นเพราะจะทำให้แผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูกาวไม่ยึดติดกับพื้นชั้นล่าง
  • กระเบื้องยางลายไม้ราคาถูก เปรียบเทียบด้านการขยายตัวและหดตัวเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค จะมีการยืดขยายและหดตัวน้อยกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว จากความหนาที่มากกว่าของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคที่มีความหนา 4-5มิลลิเมตร ส่วนพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความหนา 2-3มิลลิเมตร นอกจากนั้นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค การประสานกันระหว่างแผ่นด้วยระบบคลิกล็อคช่วยลดการยืดหดขยายตัวของพื้นกระเบื้องยางระบบคลิกล็อคได้ดีกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว เพราะพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวเวลาติดตั้งแต่ละแผ่นเป็นอิสระต่อกัน ทำให้พื้นกระเบื้องยางระบบปูกาว เมื่อยืดขยายตัวหดตัวจะไม่มีอะไรมายึดดั้งระหว่างตัวแผ่น ทำให้การขยายตัวและหดตัวมากกว่า ซึ่งจะมองเห็นชัดกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค
  • เปรียบเทียบด้านการติดตั้ง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคติดตั้งได้สะดวกกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้ง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค สามารถติดตั้งได้ด้วยการปูบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบและพื้นกระเบื้อง ต่างกับพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวที่ต้องติดตั้งบนพื้นซิเมนต์ขัดมันและพื้นกระเบื้องเท่านั้น พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อคระหว่างแผ่น ใช้น้ำหนักตัวแผ่นในการยึดประสานด้วยการปูทับพื้นซิเมนต์และพื้นกระเบื้อง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวติดตั้งด้วยการทากาวระหว่างแผ่นกับพื้นชั้นล่าง ความรวดเร็วในการติดตั้งสำหรับช่างที่มีความชำนาญ การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคจะมีความเร็วในการติดตั้งที่ใกล้เคียงกัน (ประมาณ 200 ตารางเมตรต่อวันต่อชุด)
  • เปรียบเทียบด้านราคา พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีราคาถูกกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค มาจากความหนาของพื้นกระเบื้องยางที่แตกต่างกัน พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคมีความหนาที่4-5มิลลิเมตร ราคาพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อครวมติดตั้ง 460-680 บาทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความหนาที่2-3มิลลิเมตร ราคาพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวรวมติดตั้ง 330-440 บาทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้
  • เปรียบเทียบด้านความคงทนและการป้องกันรอยขีดข่วน คุณสมบัติของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวป้องกันแรงกระแทกและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเท่ากับพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค ด้วยวัสดุที่ทำจากไวนิลคุณภาพสูงเหมือนกัน โดยทั้งสองรุ่นสามารถป้องกันน้ำและปลวกได้100%เหมือนกัน

Likes

Comments