น้ำตาลกรวด แตกต่างจาก น้ำตาลทราย อย่างไร?

น้ำตาลทรายขาว จะผลิตจากอ้อย ถ้าใช้พันธุ์ดีจะใช้ทำน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ส่วนอ้อยเกรดรองจะใช้ทำน้ำตาลทรายขาวธรรมดา แล้วเอามาผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ปราศจากสารปนเปื้อนและสารฟอกสี เพราะผ่านกระบวนการขจัดสีและสิ่งสกปรก โดยการตกตะกอนและการตกผลึกของน้ำตาลโดยธรรมชาติ เพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ ขาว สะอาด และคงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ส่วนน้ำตาลกรวด ก็ผลิตจากการนำเอาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์มาละลาย และนำมาผ่านกระบวนการตกผลึกอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายวัน เพื่อให้ได้น้ำตาลซึ่งให้ความหวานกลมกล่อม เหมาะสำหรับอาหารที่ต้องการความพิถีพิถันเป็นพิเศษ ในการปรุงรส เพราะมันจะให้รสหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทราย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น รังนก ยาจีน


สรุปก็คือใช้วัตถุดิบตัวเดียวกัน แต่นำมาผ่านกระบวนการเพิ่มเติมให้เป็นน้ำตาลกรวด

Likes

Comments