วิธีการปฏิบัติตัว และการรับประทานอาหาร ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด

วิธีการปฏิบัติตัว และการรับประทานอาหาร ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด

1 ก่อนผ่าตัด
ก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ควร ออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้เป็นปกติ โดยอาจเพิ่มอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ เพื่อช่วยการฟื้นตัวหลังผ่าตัดและช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อย อาจพิจารณารับประทานอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน เสริมหรือทดแทนมื้ออาหาร เพื่อทดแทนพลังงานจากสารอาหารที่ขาดหายไป กล้ามเนื้อสลาย

2 ระหว่างผ่าตัด
ในคืนก่อนผ่าตัดหรือเช้าวันผ่าตัด ผู้ป่วยอาจต้องงดน้ำและอาหารประมาณ 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด เพื่อป้องกันการสำลักในขณะดมยาสลบหรือขณะได้ยาระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัด

3 หลังผ่าตัด
ในระยะแรกหลังผ่าตัด แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้เมื่อไร และเป็นอาหารชนิดใด กรณีผู้ป่วยยังไม่สามารถทานอาหารได้ แพทย์อาจให้สารน้ำหรือสารอาหารทาง หลอดเลือดดำเสริม หากผู้ป่วยมีระบบทางเดินอาหารฟื้นตัวดี แพทย์จะอนุญาตให้ทานอาหารได้ โดยอาจ เริ่มจากการจิบน้ำ หรือรับประทานอาหารเหลว หรืออาหารอ่อนก่อน บางรายอาจเริ่มทานอาหารปกติได้เลย อาหารที่ควรทานในระยะหลังผ่าตัด ควรเป็นอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย เพื่อช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น กรณีที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ แต่ยังทานได้ไม่เต็มที่หรือต้องการพลังงานทดแทน อาหารทางการ แพทย์สูตรครบถ้วนก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง เนื่องจากทานได้ง่าย รสชาติดี มีหลากหลายรสชาติ จึง สามารถดื่มเสริมอาหารมื้อหลักหรือทดแทนมื้ออาหาร ช่วยให้ได้รับสารอาหารและพลังงานเพิ่มเติมอย่าง เพียงพอ ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

Likes

Comments