ประโยชน์ของสเตรียรอยด์

ประโยชน์ของสเตรียรอยด์
จริงๆสเตรียรอยด์ คือ สารที่ร่างกายสามารถผลิตขึ้นได้เองตามธรรมชาติเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นจากต่อมหมวกไตทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนแอนโดเจน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเช่น ต้านการอักเสบ ลดอาการปวด และควบคุมการเปลี่ยนสภาพของสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน และสามารถควบคุมเกลือแร่และน้ำในร่างกาย แผลเป็นจากสิว

โดยในทางการแพทย์นั้นสเตรียรอยด์ถูกสังเคราะห์ขึนเพื่อใช้ในการรักษาโรคมีลักษณะเป็นน้ำหรือเป็นผงสีขาว แบ่งได้เป็นสองชนิดคือ คอร์ติโคสเตรียรอยด์ , ยาอะนาบอลิก แอนโครจีนิกสเตรียรอยด์ และได้มีการผลิตออกมาเพื่อทำการรักษาโรคแบ่งได้อีกเป็นสองประเภท คือ สเตรียรอยด์ประเภทใช้ภายนอกใช้เฉพาะรักษาอาการภายนอกเป็นตัวยาประเภท ยาทา ยาหยอดตา ยาพ่นจมูก และยาพ่นหลอดลม เป็นการออกฤทธิ์เฉพาะจุด และ สเตรียรอยด์สำหรับทานและฉีด ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่ยาใช้ภายนอกไม่สามารถรักษาได้ เชน อาการแพ้ โรคหอบหืดหรือผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการปลูกภ่ายอวัยวะโดยยาจะทำให้อาการดีขึ้น

เป็นยาที่สำหรับใช้รักษาอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยบรรเทาอาการได้ทันที ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นอาการสักเสบของผิวหนัง หรือการฉีดสิว เป็นต้น สามารถช่วยรักษาโรค ข้ออักเสบโรคเกี่ยวข้องกับภมูิคุ้มกันเช่น โรคแพ้ภมูิตัวเอง ผื่น แต่ในปัจจุบันได้มีการนำสเตรียรอยด์มาใช้ในทางที่ผิดกันมากทั้งนำมาใช้เป็นส่วนผสมของครีมทาหน้าจนเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย

Likes

Comments