เคล็ดลับการดูแลรักษาแผลเป็น

การป้องกันรอยแผลเป็นนั้นมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้นให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดรอยแผลเป็นด้วย การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทางการแพทย์ให้การยอมรับ เพราะส่วนใหญ่จะไม่เกิดอาการแพ้ตามมา ซิลิโคนเจลลดรอยแผลเป็นก็เป็นตัวเลือกนึงในการใช้รักษาลดรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดบาดแผลควรที่จะดูแลรักษาบาแผลให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเพื่อให้เกิดแผลเป็นที่น้อยที่สุด วิธีหลักๆที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้ ซิลิโคนเจล

1. รักษาความสะอาดของบาดแผล

ความสะอาดของแผลมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการป้องการเสียหายของเนื้อเยื่อและการติดเชื้อ เช่นบาดทะยัก ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาตามมารวมไปถึงรอยแผลเป็นที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เราควรรักษาความสะอาดของบาดแผลอย่างเหมาะสม และป้องกันบาดแผลติดเชื้อโรค วิธีทีที่เราสามารถทำได้ ง่ายๆ คือการหลักเลี่ยงการสัมผัสบาดแผลเมื่อไม่จำเป็น ล้างแผลสม่ำเสมอตามที่แพทย์แนะนำ ก่อนล้างแผลควรล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีเมื่อล้างแผลแล้วควรใช้แผนปิดแผลเพื่อป้องการเชื้อโรค

2. ห้ามแกะหรือเกาแผล

ปัญหาหลายครั้งที่แผลหายช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากมีสะเก็ดเกิดขึ้นและมีการเกาหรือแกะสะเก็ด การเกาหรือแกะแผลมีโอกาสที่จะทำลายเนื้อเยื่อที่กำลังจะสมานทำให้เกิดการฉีกขาดเพิ่มเติม ทำให้แผลหายช้ากว่าปกติ หากมีอาการคันหรือแห้งบริเวณบาดแผล ควรใช้ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นแบบซิลิโคนเจล เพราะตัวเจลสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบาดแผล รวมทั้งยังช่วยลดรอยแผลเป็นได้

3. ไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลรุนแรง

สำหรับบาดแผลที่รุนแรง อย่างแผลไฟไหม้ระดับสาม น้ำร้อนลวก แผลลึก แผลอุบัติเหตุใหญ่ รอยกัด หรือแผลขนาดใหญ่ ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Likes

Comments