เช็กสัญญาณอาการมวลกล้ามเนื้อสลาย

● ภาวะโภชนาการไม่ดี

โดยทั่วไปเราควรรับประทานอาหารให้ได้อย่างน้อย 1,800-2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน ซึ่งในชีวิตประจำวันในการ
รับประทานอาหารแต่ละมื้อ เราไม่สามารถทราบได้เลยว่า เราได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและครบ 5 หมู่หรือไม่ หากมี
ตัวช่วยอย่าง อาหารสูตรครบถ้วน ที่จะการันตีโภชนาการในทุกมื้ออาหาร ว่าคุณจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและ
เพียงพอแน่นอน กล้ามเนื้อสลาย

บางครั้งการรับประทานอาหารในสัดส่วนปริมาณที่พอดีทุกมื้อ คงเป็นเรื่องยาก จะดีกว่าไหมถ้ามีตัวช่วย อย่าง
อาหารสูตรครบถ้วน แก้วเดียว ที่มีทั้งสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอในทุกมื้อ

2 อ ไม่สมดุล

ในที่นี้หมายถึง อาหาร และ การออกกำลังกาย บางคนโหมออกกำลังกายหนัก การออกกำลังกายตอนเช้า ในขณะ
ที่ท้องว่าง หลังจากนอนหลับมา 8 ชั่วโมง ถือว่าเป็นการออกกำลังที่ทารุณร่างกายและอาจทำให้มวลกล้ามเนื้อ
หายไป ทางที่ดีควรออกกำลังกายหลังจากได้รับพลังงานจากอาหารในแต่ละมื้อแล้ว

ออกกำลังกายไม่ครบทุกส่วน

เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อหมายถึง กล้ามเนื้อทั้งหมดที่อยู่ในร่างกาย การออกกำลังกายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้
ร่างกายส่วนนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ออกแต่ท่าเดิม หรือ ออกเฉพาะส่วนที่ต้องการ ล้วนแต่ไม่เป็นผลดีต่อมวล
กล้ามเนื้อโดยรวม

ไม่ warm up ไม่ cool down

ก่อนและหลังการออกกำลังกายควร warm up และ cool down จนเป็นนิสัย แม้การยืดเส้นสายต่าง ๆ จะเป็นเรื่อง
น่าเบื่อที่ใครหลายคนมองข้ามไป แต่กลับส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมวลกล้ามเนื้อ และลดอาการบาดเจ็บจากการ
ออกกำลังกายได้อีกด้วย

พักผ่อนไม่เพียงพอ

การนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่
ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนเช่นกัน เพราะฉะนั้นการอดนอน จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง

ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวันที่อาจทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง เมื่อมวลกล้ามเนื้อลดลง
ร่างกายจะได้รับผลกระทบ และมีอาการบ่งชี้ ดังนี้

Likes

Comments