Gemenskap.. ett uttjatat och ibland missbrukat ord, men ack så viktigt. Vad innebär din gemenskap? Min innebär en uppriktig och sann tillvaro med de som jag älskar. Där jag kan vara mig själv. Där det inte finns några masker och skuggor. Just att ha en möjlighet att dela livet med de som man älskar. Att jag tänker så är från relation med Jesus. Där kan jag säga precis som jag känner och upplever. Han lyssnar och ger mig input hur jag ska hantera olika situationer.

Det är min gemenskap, alltid där, alltid hemma ingen uppkoppling behövs.

Att bo nära varandra i nuet.

Likes

Comments