Header

Vi tycker att arbetet har funkat bra. Vi har fått till en bra kampanj som vi är stolta över. Innehållet blev intressant och inspirerade och det är något som vi kan stå för. Vi hoppas att vi har kunnat påverka någon och gjort förändringar i deras liv genom våra faktatexter och tips för hur du kan leva mer klimatsmart. Folk måste börja tänka på hur man lever på ett hållbart sätt och vi hoppas att vi har kunnat hjälpa dem med det.

Det vi är mest nöjda över är bloggen och Instagramkontot som vi jobbat med under arbetets gång. Vi tycker att både bloggen och Instagramkontot har uppdaterats bra och på ett professionellt sätt. Vi tycker att vi har lagt ut inspirerade och intressanta bilder och inlägg som vi hoppas att folk har tyckt om. Vi har försökt att variera det som vi har lagt ut för att göra innehållet så intressant och roligt att ta del av som möjligt. Att bloggen och inläggen har nått ut till många personer har synts på statistiken, det tycker vi är kul eftersom då vet vi att någon har läst dem. Att bloggen och Instagramkontot skulle se professionella ut tyckte vi var viktigt för att det skulle bli ett mer seriöst intryck av kampanjen, annars hade vi inte blivit tagna på ett seriöst sätt. Det tycker vi att vi har lyckats bra med. Vi har varit väldigt noga med det som vi har lagt ut, läst igenom alla texter för att rätta dem och se till att allt sätt bra ut. Vi har också tänkt mycket på vilka bilder som vi har använt för de olika texterna så att de skulle passa in i sammanhanget och inte verka onödiga.

Det som blev mindre bra och som vi blev mindre nöjda med är armbanden. Vi hade kunnat lägga ner mer engagemang för att få sålt dem till fler än bara släkt och vänner. Vi hade också kunnat åka till olika platser för att sälja till allmänheten eller informera mera om armbanden på både bloggen och Instagram. Det hade nog också varit bättre ifall vi hade köpt pärlorna via skolan istället för att betala för dem själva. Eftersom vi köpte dem själva gick en stor del av summan som vi tjänade ihop till att betala för pärlorna och det blev mindre kvar att skänka till Greenpeace. Vi hade också kunnat arbetat lite mer effektivt på lektionerna och utnyttjat tiden lite bättre.

Vi tycker att kampanjen blev ungefär som vi hade tänkte oss innan. Bloggen blev dock över våra förväntningar vilket är mycket positivt, däremot sålde vi färre armband än vad vi trodde. Innan vi började med arbetet trodde vi att vi skulle sälja många armband men när vi väl började sälja blev det inte så vilket var lite synd. Men vi tycker ändå att det är bra att vi har försökt samla in pengar för att hjälpa till att motverka miljöförstöring, lite pengar är bättre än inga pengar. Det är ändå det som kampanjen har handlat om, att varje liten förändring och att allt litet som man gör faktiskt gör skillnad. Instagramkontot blev som vi förväntade oss dock trodde vi att vi skulle få fler följare och likes än vad vi fick, men vi är ändå nöjda med att vi fick följare och att folk intresserade sig. Vi fick även likes från folk som vi inte visste vilka det var vilket var kul eftersom att kampanjen då nått ut till fler människor.

Vi utnyttjade inte tiden vi fick fullt ut, vissa lektioner jobbade vi nästan ingenting alls medan andra lektioner jobbade vi väldigt effektivt. Att vi inte jobbade alla lektioner var inte så bra, vi har fått jobba lite efter skoltid vilket vi kanske inte behövt om vi jobbat mer effektivt. Det är något vi skulle kunna göra bättre till nästa arbete. I början av arbetet jobbade vi mer effektivt än i slutet. Det tror vi kan bero på att vi tappade fokus och fick slut på idéer. Det var också ganska svårt att hitta fakta vilket gjorde det svårt att komma framåt med faktatexterna, då tappade vi koncentrationen och jobbade inte lika effektivt. Det var synd eftersom det även ledde till att det blev tråkigare och lektionerna gick långsammare. Samtidigt gick försäljningen för armbanden sämre vilket gjorde att vi tappade motivationen lite. I början av arbetet var vi väldigt motiverade men det försvann lite under arbetes gång. Att motivationen försvann tror vi mest beror på att vi inte hittade den fakta som vi ville ha och då var det svårt att komma framåt och att vi inte hade så mycket idéer på vad vi skulle göra i slutet av arbetet.

Om vi ska göra ett liknande arbetet igen skulle vi planera mer hur arbetet ska gå till och vad vi ska göra varje vecka för att få lite mer struktur. Under det här arbetet har vi varje vecka fått ta en del av lektionen för att tänka ut vad vi skulle jobba med. Om vi istället hade planerat allt innan hade vi kunnat använda all tid till att arbeta med kampanjen. Vi hade också skippat armbanden då det blev lite störande under arbetet. Armbanden kändes nästa lite onödiga eftersom vi inte gick 100% in för försäljningen. Vi fick ändå inte ihop så mycket pengar som vi hade tänkt oss och armbanden tog bara tid som vi hade kunnat använda till annat. Istället hade vi lagt mer fokus på innehållet av kampanjen. Då hade det nog blivit bättre och vi hade kunnat lägga upp mer faktatexter och liknande. Vi hade också arbetat mer effektivt på alla lektioner för att bli klara med arbetet i tid.

Till nästa arbete tar vi med oss att det är bättre att ha en grej man arbetar med som man kan lägga all fokus på istället för att ha flera små grejer som tar upp mycket tid. För oss var det armbanden som tog upp den tiden. Vi tar också med oss all fakta som vi har lärt oss. Den kan komma till användning i andra arbetsområden, både i SO och NO. Vi tar också med oss hur man kan arbeta med blogg och Instagram för att dela sitt arbete med andra. Det kan säkert komma till användning under något annat arbete eftersom det är ganska lätta grejer att använda för att sprida information. Om vi någon gång för ett liknande arbete vet vi redan hur man skapar en blogg eller Instagram och kan snabbare komma igång med själva arbetet vilket kan vara till en fördel. Vi har också lärt oss hur man arbetar bättre i grupp och med grupparbeten.

Det var inte så mycket handledning under arbetet eftersom det var väldigt fritt om hur man fick göra. Det fungerade bra för det här arbetet men det skulle nog inte funka med alla arbeten eftersom man ibland behöver instruktioner. Det var lite störande med ett så fritt arbete för ibland visste man inte om man gjorde rätt eller inte. När man sedan frågade läraren fick man inget riktigt svar vilket var ganska irriterande eftersom det är det man vill ha när man ställer en fråga. Vi förstår dock varför vi fick det svar vi fick, i början av arbetet sa vår lärare att alla sätt var rätt men ibland vill man ändå försäkra sig att man gör det man ska. Vi har dock fått den hjälp vi behövde när vi har haft frågor eller funderingar.

Vi är i det stora hela nöjda med kampanjen och vår insats under det här arbetet.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

http://www.vegetarism.se/om-vegetarism-se/

Den här källan känns inte pålitlig eftersom man inte vet vem som ger ut den eller vad faktan är tagen ifrån. Det finns inga namn på personerna som ger ut hemsidan och man kan inte kontakta dem. Vi vet inte om faktan är granskad eller har en vetenskaplig grund. Eftersom vi inte vet vem som ger ut faktan kan vi inte vara säkra på att den är neutral och inte innehåller några åsikter. Personerna som ger ut hemsidan kanske själva är vegetarianer och i så fall tycker de nog att det är något bra och vill kanske att andra också ska tycka det. De har kanske enbart skrivit det som är positivt för att ge en bra bild av vegetarianer istället för att även skriva det som är dåligt även fast det finns sådan fakta. Det känns som att sidan mer vill tjäna pengar då många inlägg är sponsrade och det finns mycket reklam. Viss fakta på hemsidan känner vi igen sedan innan men vissa grejer dem skriver känns lite oseriöst. Vi tycker att vi kan lita på denna källan men vi måste vara noga med att jämföra med annan fakta för att få fram fakta som stämmer.

http://www.globalis.se

Den här källan känns pålitlig eftersom den ges ut av svenska FN förbundet. Väldigt många människor vet vilka dem är och litar på dem. Om dem skulle skriva osann fakta skulle det dra ner på deras rykte och dem skulle förlora sin ”makt”. Människor skulle sluta lita på dem även i andra sammanhang och den här världs täckande organisationen skulle inte fungera. Om de skulle skriva fakta som inte stämmer skulle det bara vara dåligt för dem så därför skulle de förmodligen inte göra det, alltså känner vi att vi kan lita på sidan. Faktan som vi har läst på den här sidan stämmer även överens med fakta som vi har läst på andra ställen vilket ökar sannlikheten för att den är sann.

http://www.wwf.se

Vi litar på WWF därför att dem är en stor organisation som finns över hela världen. WWF skriver även att dem är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation vilket innebär att faktan inte borde innehålla några åsikter utan enbart fakta. Men eftersom WWF har en väldigt stark åsikt för hur vi borde ta hand om miljön så kan de ha tolkat faktan på ett sätt som passar deras egna åsikter. Därför är det viktigt att jämföra faktan med annan fakta för att få fram fakta som är oberoende och neutral. Mycket av deras fakta är framtagen ur forskning vilket vi tycker är bra. Då vet vi att det är vetenskapligt bevisat och inget påhitt. Vi kan på hemsidan hitta vem som ger ut den och hur vi kan kontakta dem vilket ökar trovärdigheten eftersom vi då vet att personerna står för faktan som finns på hemsidan. Hemsidan är uppdaterad vilket borde betyda att faktan också är uppdaterad, alltså stämmer den just nu.

http://www.trafikverket.se

Vi litar på trafikverket eftersom faktan är utgiven av myndigheterna i Sverige. Dem har uppdaterat nyligen vilket känns bra. Då vet vi att faktan inte är gammal utan uppdaterad och borde alltså stämma just nu. Vi vet också vilka som ger ut hemsidan vilket vi tycker är tryggt. Dem som skrivit faktan står då för det dem säger. Faktan stämmer även överens med saker som vi läst innan. På trafikverket har alla specifika uppgifter och koncentrerar sig endast på sitt område alltså borde faktan vara mer specifik och granskad. Eftersom hemsidan är statlig borde man kunna lite på den. Någonting som staten ger ut borde man kunna lita på eftersom det kommer från regeringen och regeringen i Sverige är inte korrupt. Vad staten skriver är väldigt noga kontrollerat av lagar och det går inte att skriva vad som helst. Vi tycker att vi kan lita på den här källan och vi tycker att faktan på hemsidan känns trovärdig.

Likes

Comments

Den här veckan har vi fokuserat på vilka utsläpp som trafiken och andra fordon har. Vi har börjat jämföra de olika transportsätten lite för att hitta vilket som är det mest miljövänliga. Vi har också lärt oss att fordon står för 41% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid, att inrikes transporterna i Sverige står bilar för 95% av utsläppen och att de senaste 50 åren har jordens befolkning ökat koldioxidutsläppen med 700%. Vi har också börjat kolla på hur mycket växthusgaser olika länder släpper ut totalt och per person. När vi jämförde Sverige med andra länder så släppte vi inte ut alls lika mycket som vissa andra länder utan låg ganska bra till. Förutom det här så har vi också hittat lite fakta över hur många som har dött i varje land pågrund av utsläpp av växthusgaser. Det var ganska skrämmande att se att flera tusentals människor redan dött pågrund av det här, var av cirka tusen personer i Sverige. Vi trodde inte att siffrorna skulle vara så höga.

Mest intressant den här veckan har varit att får reda på hur mycket Sverige faktiskt släpper ut och hur många människor som redan dött pågrund av det här. Vi trodde inte att siffrorna skulle vara så höga som de faktiskt var. Vi tycker att detta är obehagligt. Vi visste att människor redan har påverkat av utsläppen men vi trodde inte att så många hade dött. Det här gör att vi vill påverka miljön ännu mer.

Efter att vi fått reda på hur mycket människor som dött pågrund av utsläppen började vi fundera på vilket sätt dem dog på. Var det pågrund av luftföroreningar eller var det pågrund av något annat? Under nästa vecka skulle vi gärna vilja ta reda på det.

Det mesta vi har lärt oss under den här veckan har varit ganska negativt, men det har ändå funnits några positiva grejer. Tex så har utsläppen från vägtrafiken minskat sedan 2007 tack vare mer energieffektiva personbilar och att användandet av förnybara bränslen har ökat. Det tycker vi är bra och vi hoppas att denna utvecklingen fortsätter. Om vi i framtiden börjar använda elbilar skulle utsläppen minska markant. Av det vi har lärt oss under denna veckan har varit nytt för oss vilket har gjort det intressant att lära sig om.

Under nästa vecka ska vi göra klart kampanjen och avsluta den. Vi ska även lämna in pengarna som vi har samlat ihop till Greenpeace. Vi hoppas att vi kan få upp en sista faktatext och en slutgiltig reflektion nästa vecka också.

Likes

Comments

Under veckans gång har vi fokuserat ganska mycket på vår kampanj och hur den ser ut. Vi har publicerat ett inlägg om kampanjen för att ni ska få lite klarhet för hur den fungerar. Vi har också fortsatt arbetet om vegetariskt mat och sökt mer fakta. Vi har bland annat lärt oss att det släpper ut 26 kilo koldioxid när man tillverkar 1 kilo nötkött medan det bara släpper ut 0,7 kilo koldioxid av att tillverka ett kilo baljväxter, det betyder att det släpper ut 95% mer koldioxid att ett kilo nötkött. Det här tycker vi är en skrämmande siffra. Vi visste att det släppte ut mycket mer koldioxid att tillverka nötkött än baljväxter men vi trodde inte att skillnaden var så stor som den är. Vi har även lärt oss att äta vegetariskt är bra för många hälsosamma skäl. Tex minskar risken för cancer om man väljer bort kött och charkuterier och så minskar risken för hjärt och kärlsjukdomar.

Det vi tyckte var mest intressant under denna veckan var den stora skillnaden mellan nötkött och baljväxter, hur stor skillnaden är i utsläpp och hur mycket fossila bränslen det går åt att tillverka det olika varorna. Vi tyckte detta var intressant därför att vi blev förvånade av vilken stor skillnad det är och vilken stor skillnad det kan göra att sluta äta kött.

Nästa vecka tänkte vi jobba med olika färdmedel och vilken skillnad det har i utsläpp att åka tex buss, bil eller flygplan. Saker som vi undrar och vill veta mer om är om det gör någon skillnad och i så fall vilken att samåka och åka kollektivt. Många vet är bättre, men hur mycket bättre är det egentligen? Vi vill också veta hur mycket koldioxid olika färdmedel släpper ut för att kunna jämföra dem och se vilken som är mest miljövänlig.

Den här veckan har vi läst ganska mycket som vi uppfattat negativt. Att det släpper ut så mycket koldioxid att tillverka nötkött tycker vi är väldigt dåligt eftersom så många äter det och då blir det väldigt mycket utsläpp. Det skulle vara väldigt bra ifall man kom på ett mer miljövänligt sätt att tillverka köttet och framförallt köpa kött från sitt eget hemland. Då skulle det kännas bättre att äta köttet eftersom man skulle veta att den negativa miljöpåverkan inte har varit så stor. Allt som vi lärt oss denna veckan har varit ganska nytt, därför har det varit väldigt intressant att lära oss om det.

Likes

Comments

Att vara vegetarian är inte längre något att skämmas över utan snarare tvärt om, tidningarna är numera fyllda av olika vegetariska rätter och det har blivit en ny trend. Cirka 6% av Sveriges vuxna är vegetarianer är ännu högre är procenten som äter vegetariskt minst en gång i veckan.

Visste du att den mat vi äter påverkar miljön på alla olika sätt? Eller att det går åt över 3000 liter vatten åt att göra ett kilo nötkött? Det finns många skäl till att vara vegetarian, det är inte bara bra för hälsan och etiska själ utan också att miljön påverkas mycket positivt av det. Att välja att äta vegetariskt är den enskilt viktigaste saken som man kan göra för att minska matens växthusgasutsläpp. Att äta vegetariskt har mycket större betydelse ur miljösynpunkt än att äta svenskt kött. Om man jämför hur mycket koldioxid tillverkningen av baljväxter släpper ut kontra med hur mycket tillverkningen av nötkött släpper ut är det en stor skillnad. Tillverkningen av 1 kilo nötkött släpper ut 26 kilo koldioxid medan 1 kilo baljväxter släpper ut 0,7 kilo. Det innebär att utsläppen för nötkött är 95% högre än för baljväxter. Den globala tillverkningen av kött står för nästan en femtedel av världens totala växthusgaser. Det här är bara två av anledningarna till varför det är viktigt att äta mer vegetariskt.

Stora djurbesättningar som exempel en kycklingfabrik är mycket energikrävande. Allting drivs av el, ventilation, nedkylning, belysning mm. Om fabriken blir strömlös dör kycklingarna pågrund av syrebrist på mindre än en timme. Dem här fabrikerna är väldigt energikrävande och sårbara, det gäller inte bara kycklingfabriker utan även andra stora djurbesättningar. Även inom havsfisket går det åt väldigt mycket energi. Energi som kommer från fossila bränslen. Användningen av dessa släpper ut mycket koldioxid som påskyndar växthuseffekten och det blir stora klimatförändringar. Transporten av foder och gödsel drar också mycket fossilbränslen.

Fem anledningar till varför du ska äta vegetariskt

-Det är bra för miljön

-Det är hälsosamt

-Djuren slipper plågas

-Mindre chans att man får cancer

-Kostar mindre

Recept till vegetrisk lasagne hittar du HÄR

Likes

Comments

Det har kommit upp lite frågor angående vår kampanj och varför vi säljer armband, så vi tänkte förklara hur kampanjer ser ut.

Kampanjen drivs framförallt genom Instagram och bloggen. På Instagram lägger vi ut bilder och kortfattade texter med små tips om hur du kan leva mer klimatsmart. Vi uppdaterar vår instagram 1-2 gånger i veckan och lika så här. På bloggen lägger vi ut längre faktatexter och reflektioner om hur det går med kampanjen. Kampanjen handlar framförallt om hur du som ungdom i Sverige kan påverka miljön på ett bra sätt. Vi vill genom kampanjen ge enkla tips om hur du kan förändra din vardag för att göra den mer miljövänlig så att du kan minska ditt klimatavtryck.

Den andra delen av kampanjen är att vi säljer armband. Pengarna som vi får in från försäljningen ska vi skänka till Greenpeace som arbetar för en bättre miljö. Armbanden kostar 50 kr och om du är intresserad av att köpa ett kan du kontakta oss via vår mailadress miljoprojekt2015@gmail.com. Vi har hittills sålt för 650 kr och försäljningen fortsätter.

Likes

Comments

Innan du kan förbättra din miljöpåverkan måste du veta hur den ser ut. Det kan du göra genom att genomföra detta testet. Du kommer få se var någonstans i din vardag som den största miljöpåverkan finns. Du kan utifrån det minska ditt klimatavtryck. Du kommer förmodligen bli förvånad över hur mycket du faktiskt släpper ut och hur mycket mer det är än av som beräknas som hållbart.

Du kommer direkt till testet genom att trycka HÄR

Likes

Comments

Den här veckan har vi inte hunnit jobba speciellt mycket med kampanjen. Vi har dock börjat söka fakta om hur vegetarisk kost kan påverka miljö. Vi har bland annat lärt oss att det går åt 13000 liter vatten till att tillverka 1 kilo nötkött. Det är en av sakerna som gör det bättre att äta vegetariskt. Vi har också lärt oss att cirka 6% av Sveriges vuxna befolkning är vegetarianer. Det är en mindre siffra än vi förväntade oss så vi tycker att sådana här kampanjer som te.x. vi gör för att uppmärksamma folk om hur bra det kan vara att vara vegetarian är viktiga. Men det är i alla fall fler människor som äter vegetariskt minst en gång i veckan. Det tycker vi är bra och vi vill uppmuntra fler människor att göra på det här sättet.

Av det som vi har lärt oss tycker vi att det har varit mest intressant att se vilken positiv inverkan det har att vara vegetarian. Innan vi började forska om vegetarianer och vegetarisk mat trodde vi att folk var vegetarianer enbart pågrund av att de tyckte synd om djuren, men nu har vi lärt oss att många är det eftersom det är så bra för miljön. Det tycker vi har varit väldigt intressant och roligt att veta, vi har fått en annan syn på vegetarianer och varför dem äter som dem gör.

Efter veckans arbete så har vi blivit ännu mer intresserande av hur vegetarisk mat och andra små saker i vardagen kan påverka miljön. Vi ska fortsätta att forska om det här kommande vecka och vi er fram emot att lära oss mer om vilken positiv påverkan saker och ting kan ha. Vi hoppas att kommer att lära oss om mer positiva saker.

Vi tycker att veckans forskning har varit mer positiv än det vi läste om förra veckan. Den här veckan har vi lärt oss om saker som är bra för miljön medans förra veckan lärde vi oss om våra koldioxid utsläpp, om att temperaturen stiger och om hur vi påverkas miljön negativt. Därför har det varit lite roligare och mer lättsamt att leta fakta den här veckan än förra.

Vi har lärt oss mycket nytt om vegetarianer och vegetarisk kost. Vi visste redan lite om vilken påverkan det har men den här veckan har vi lärt oss mycket mer. Vi har också lärt oss mer om varför det är bra att vara vegetarian vilket har varit intressant.

Under här veckan har vi också fått våra pärlor och börjat att fixa med armbanden. Vi hunnit pärla en del men vi ska fortsätta under påsklovet för att få klart så många som möjligt för försäljning. Designen på armbanden kan ni se här nedanför.

Likes

Comments

Under den här veckan har vi lärt oss att allt vi gör påverkar miljön på ett eller annat sätt, positivt eller negativt. Vi har börjat fundera på vilka sätt som man kan påverka miljön på ett bättre sätt. Vi har bland annat kommit fram till att det är bra att äta vegetariskt och närodlad mat, att det är bra att byta bilen mot tex cykel eller buss och att det är bra att återvinna. Vi har även börjat ta fram fakta på hur jorden påverkas av klimatförändringarna. Faktan har handlat om hur mycket vattennivån höjs varje år, hur mycket temperaturen ökar och hur mycket koldioxid vi släpper ut årligen.

Det vi tyckte var mest intressant var hur mycket vattennivån stiger varje år och att stigningen ökar, hur mycket vattnet skulle stiga om alla isar och glaciärer skulle smälta. Vi tyckte även att det var väldigt intressant att veta hur mycket kött vi människor faktiskt äter och hur lite grönsaker vi konsumerar. Vi tycker att det är konstigt att folk äter mer och mer kött för varje år även fast vi vet att det är dåligt. Egentligen borde köttätandet minska eftersom vi vet hur dåligt det är för miljön. Köttet samt grönsakerna som vi äter importeras från olika länder fasten vi ändå kan odla det här. Det tycker vi är onödigt, det skulle vara bättre för miljön om vi åt närproducerad mat.

Vi har börjat forska om klimatförändringarna men vi vill veta mer om det. Det skulle vara intressant att veta hur andra länder påverkas, på vilket sätt det är annorlunda från Sverige.

Den här veckan har vi lärt oss saker som vi tycker är både bra och dåligt. Bland annat har vi lärt oss om hur mycket koldioxid som vi släpper ut. Vi tycker att det är dåligt att vi släpper ut så stora mängder, vi måste minska det för att upprätthålla en hållbar utveckling. Vi tycker att vi måste bli mer medvetna om våra val och hur det påverkar miljön. Åk mindre bil och försök samåka till jobbet eller skolan, köp inte saker du inte behöver, släng inte kläder du inte längre vill ha utan skänk dem till en secondhand butik istället, släng inte så mycket mat utan ta bara så mycket du orkar. Det finns så många olika saker som du faktiskt kan göra, små och stora. Vi tycker att folk verkligen borde tänka på hur dem kan förändra sin vardag och faktiskt göra skillnad. Vi har även lärt oss vilka fördelar det finns att vara vegetarian och vi tycker att alla människor borde äta vegetariskt minst en gång i veckan, det skulle ha en mycket positivt påverkan på miljön. 

Den här veckan har vi också gjort en logga till kampanjen, se den nedanför.

Likes

Comments

Välkomna till vår blogg. Bloggen kommer vara tillägnad ett miljöprojekt som heter Det lilla du kan göra. Den kommer handla om hur du som privatperson kan påverka miljön positivt. Vi kommer framför allt att inrikta sig på hur ungdomar kan leva mer klimatsmart. Du kommer få lära dig hur ditt levnadssätt påverkar miljön lokalt och globalt, hur du kan minska ditt klimatavtryck och hur stor skillnad varje liten förändring faktiskt kan göra. Vi kommer även att ha ett Instagramkonto kopplat till bloggen där vi kommer att lägga ut kortfattade texter och bilder. Instagramkontot heter detlilladukangora.

Vi hoppas att våran kampanj kommer att vara hjälpsam och att ni med hjälp av våra tips och texter börjar leva på ett sätt som är bättre för miljön. 

Likes

Comments