Ibland så gör det såååå ont i mig!!!!Ibland så gör det såååå ont i mig!!!!

Som många vet så är psykisk ohälsa en sjukdom som blir allt vanligare i samhället.
Det har blivit en rejäl kraftig ökning de senaste åren.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt
63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.


Jag har levt med psykisk ohälsa i 17 hela år.
Många skäms att berätta att dom lider av en psykisk sjukdom.
Jag skämdes nått enormt mycket när jag var yngre men har lärt mig att acceptera att jag har psykisk ohälsa.


Visste ni att barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom riskerar att bli sjuka under lång tid och då ökar också risken för självmordsförsök och självmord.
Detta är så skrämmande .
Bland pojkar i åldern 10-17 år med samsjuklighet i depression och ångestsyndrom är självmord 25 gånger vanligare jämfört med pojkar i samma ålder som inte fått någon psykiatrisk diagnos.Vad beror denna ökad ångest på?

För mig så berodde det på 9 års mobbning i skolan.

Här kommer några orsaker på varför man kan drabbas av psykisk ohälsa.

Dåliga sociala relationer: Det finns också en risk för psykisk ohälsa om man inte känner att man har bra relationer till sina arbetskollegor samt chefer och ledningen. Det är också viktigt att ha bra relationer till andra människor utanför jobbet.

Långvarig stress: Om man i långa perioder utsätts för stress utan tillräcklig tid för återhämtning kan man få utmattningssyndrom. De akuta symtomen löses lättare än exempelvis stresskänsligheten och den minskade uthålligheten som kan dröja sig kvar. Dessa problem kan kvarstå under en längre tid och dessutom leda till hinder i arbetet.

Genetiska faktorer: Psykisk sjukdom kan vara ärftligt. Exempelvis finns det relativt starka ärftliga anlag för depression. Väldigt få sjukdomar är dock 100 procent ärftliga och när det gäller depression så ärver man inte sjukdomen i sig utan en ökad sårbarhet för den.


Mobbning leder ibland till psykisk ohälsa, ångest, depression, självmordstankar och användning av droger. Mobbning utsätter ett barn för väldigt stor fara och man kan bli skadad för resten av livet. Allt detta kan ske för att ni föräldrar eller lärare inte märker av när ett barn mår sämre och sämre med tiden.

Kram Sassa!!!!!

  • Nära Karlskrona N

Gillar