Wikipedia:

Wikipedia är i sig inte en helt trovärdig källa eftersom vem som helst kan skriva och redigera dokumenten hur de vill. Där finns det så många sidor är det svårt för de som äger och kontrollerar Wikipedia att granska alla sidor och då blir det många som förblir ogranskade under långa perioder. Under dessa kan man bli i lurad en massa påhittade fakta och få en felaktig världsbild. Men Wikipedia är inte bara dåligt. Det är ett faktaforum där både intelligenta och kunniga människor kan gå in och berätta vad de vet om olika saker. Och det mesta av faktan stämmer faktiskt. Så länge man jämför med andra källor och bekräftar att det man läst är sant så är Wikipedia en bra faktakälla som är bra att ha till hands.

Swedwatch:

Citat:

"SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift är att gran- ska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet är att detta ska bidra till att minska sociala och miljömässiga missförhållanden. SwedWatch har fem medlemsorganisa- tioner; Lutherhjälpen/Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, UBV/Latinamerika och Miljöförbundet Jordens Vänner. www.swedwatch.org." Slut citat.

Vi tycker att swedwatch är en trovärdig sida. Det är fler organisationer som har samlat in faktan samt granskat fabrikerna. Sidan använder sig av mycket bilder som förstärker informationen. Swedwatch har tidigare gjort många rapporter som förmodligen har granskas. Alla dessa organisationer som många är med i (oftast svenskar) hjälps alla dessa människor åt att kolla upp så att faktan är sann. De är stora och erkända så om ingen granskar dem så är det lätt för dem att komma undan med en stor summa med pengar. Det är därför många håller ögonen på dem. Om de hittar några fel blir det ramaskrin.

Rena kläder.se

Vi tror att Rena kläder är en pålitlig källa eftersom en liten del av hemsidan är en kort sammanfattning av ett avsnitt av uppdrag granskning som sändes i SVT. Rena kläder handlar bara om att förbättra textilindustrin, det står om hur det både är i nuläget och hur vi kan förbättra det.

Rena kläder är ett nätverk av massa olika organisationer som kämpar för att förbättra textilindustrin. I Rena Kläder ingår av bl.a Svenska kyrkans unga, Röda korsets ungdomsförbund och Fair trade center (dessa tre ingår också i swedwatch).

Fiber2fashion

Fibre2fashion, tolkar vi det som, är en världsomspännande forum som formligen är granskad men vi är inte säkra på att man kan lita på den eftersom vi inte hittade någon fakta om sidan överhuvudtaget bara annonser och fakta som fanns på hemsidan. Det finns ingenting om vilka som driver den eller några rapporter om granskningar. Det är lite misstänkt och vi kan inte påstå att vi tycker att den verkar helt pålitlig.

Världskoll

Världskoll drivs av FN, som är en världsomspännande nät som kämpar för mänskliga rättigheter, fred i världen, samhällsutveckling och en frodig miljö. Den är en välkänd organisation som många förlitar sig på och i stort sätt alla världens länder är med i. FN driver massor av arbeten och kampanjer och alla granskas. Dessutom är det en väldigt öppen organisation, för det mesta och vi litar absolut på deras rapporter, som ofta dras upp i media. Vi bedömer Världskoll som en pålitlig källa och är nöjda med den fakta vi fick från den, även om den inte stod för någon större del av arbetet.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments


Det här arbetet har varit intressant och vi har lärt oss väldigt mycket. Även om samarbetet inte fungerade riktigt som vi ville, det blev lite mer uppdelat, men det klarade vi det ändå. Vi har jobbat på bra men vi kände att tiden inte räckte, så vi var tvungna och stanna efter skolan istortsätt varje dag de sista två veckorna. Det blev som sagt lite uppdelat men vi försökte att göra allt tillsammans som en grupp. Vi tyckte även att det var ganska oklara instruktioner, lite för mycket 'tänk själv'. Vi skulle uppskattat om det fanns lite fler riktlinjer för hur arbetet skulle göras. Men trots det så är vi nöjda med resultatet eftersom vi fick in den faktan vi behövde och alla timmar gav resultat. Men i allmänhet så blev resultatet så som vi förväntade oss då hemsidans uppbyggnad blev som vi tänkt oss.
Om vi skulle göra ett nytt arbete så skulle vi ha samarbetat lite mer. Så att gruppen gjorde arbetet tillsammans och jobbade lika mycket, det blev lite uppdelat den här gången. Sen skulle vi kunna ha skrivit lite mindre så texten inte skulle vara så överflödig. Sen så kunde vi ha jobbat lite effektivare från början så vi inte hade behövt stressa så mycket i slutet. Men det lönade sig. I vårat arbete så finns det mycket som vi har lärt oss och kan ta vidare till nästa arbetsområde. Vi fick lite kort tid på oss och därför hittade vi knepet, som gav oss kunskap om hur man blir klar på ett snabbt sätt och ändå gör det bra.
Vi har utfört det här arbetet väldigt självständigt och har inte lidit av några större oklarheter som vi behövt hjälp med. Men det finns undantagstillfällen och vid dessa har vi fått den hjälp och de instruktioner vi behövt för att kunna gå vidare i vår kampanj. Genomgångarna som Hans, vår lärare, har haft har varit informativa och har underlättat vårt arbete, så att vi sluppit att tolka de instruktioner vi fått i text helt själva.

//Miljoungdommarna

Likes

Comments

Denna veckan har vi jobbat på bra tycker vi, även om våra två andra gruppmedlemmar har varit borta lite. Vi har lärt oss väldigt bra fakta som vi kommer att ha nytta av nu när vi kör den sista slutspurten i kampanjen. Under denna veckan så har vi jobbat mycket med hur textilindustrin har påverkat det regionalt och globalt. Vi har bland annat lärt oss om hur mycket textilprodukter Sverige importerar från hela världen. Bangladesh, indien och Kina är de länder i världen som exporterar mest textilprodukter. Bangladesh försörjer sig en stor del på textilexporten, hela 95 % av hela landets totala exportinkomst. Även om Indiens ekonomi har vuxit så lever fortfarande en tredjedel av alla i indien i fattigdom.

Den mest intressanta faktan vi lärt oss under veckan har varit att hela världen köper textiler för ungefär 2670 miljoner kronor per år vilket utgör 6% av alla pengar som spenderas på all import i hela världen. Efterssom textilindustrin växer för varje år så blir det mer utsläpp både för transport och produktionen. Detta resulterar i att textilindustrin är en av de tre största förorenarna tillsammans med pappersmassafabriker och garverier.

Förra veckan så skrev vi lite frågor som vi nu tänkte besvara.


Hur utbrett är egentligen barnarbetet?

I FN:s barnkonvention står alla barns rättigheter. Där står det att ALLA barn har rätt till utbildning, lek, vila och fritid, de har samt rätt att skyddas mot arbete och ekonomiskt utnyttjande. Trots det som står i barnkonversationen arbetar idag ca 160 miljoner barn i världen, de flesta av dessa barn har också väldigt dåliga arbetsförhållanden med väldigt dålig lön. Ungefär 10 % av alla barn i världen mellan fyra och femton.


Hur många fabriker följer faktiskt alla regler som finns?

Så gott som alla textilfabriker i Indien bryter mot några regler till exempel så använder nästan alla barnarbete vilket är olagligt enligt FN:s barnkonversation, dessutom när barnen arbetar så bryter de om många andra lagar bl.a att ALLA barn har rätt till utbildning, fritid, vila och lek. Eftersom de jobbar så mycket, 12-14 h/dag, hinner de inte med något av de det egentligen borde göra.


Vilka företag i Sverige utnyttjar dessa stackars fattiga människor?

Ellos - Ellos grundades 1947 och är en av de största textilindustrierna i Sverige. Ellos har varken någon miljömärkning på sina kläder eller övriga varor. Istället har de en lista som alla miljökrav står på. Vilket är bra. Men hur kommer det sig att de inte följer dem? De har ochså en lista med kemikalier som man inte får använda, vilket de gör ändå.

Ikea - Är ett företag som säljer alltifrån möbler till blommor och det är mycket billigt vilket många människor drar sig till. Eftersom det är ett stort företag som sträcker sig ut till 36 länder så måste de ha många regler. Buller och utsläpp tillexempel måste mätas av myndigheter. Och det finns en stor lista på vilka kemikalier som inte får användas. Och hur farliga ämnen ska skötas om och leveransen.

Åhléns - den första butiken startades år 1899 i Danmark och har även spridit sig till Sverige. Åhléns mål är att bara ta in massa nya förnybara material. Men samtidigt så samlar de och återvinner förpackningar och utvärderar regelbundet sina miljöinsatser.


Vad kan vi göra för att hjälpa dem att få det bättre? För att förbättra deras arbetsvillkor?

Vi har försökt att hitta något sätt så vi kan hjälpa dem men vi har inte hittat något så vi ska försöka att ha fixat det tills nästa vecka.

Den faktan som vi har läst har väckt många tankar och nu förstår vi hur mycket arbete det ligger bakom kläderna som vi köper.

//miljöungdomarna

Likes

Comments

Den här veckan har vi jobbat effektivt och lärt oss en hel del, framför allt om den Indiska textilindustrin och arbetsförhållandena för arbetarna. Det är inga "bekväma" nyheter men det har varit intressant och lärorikt och det är viktigt för oss att veta varifrån våra kläder ofta kommer och vad det får för konsekvenser för tillverkarna och miljön. Det intressantaste har nog varit att ha lärt oss om fabrikernas arbetsplatser och villkor för just utbredningen av fabriker i landet och hur många det finns är inte det som är inte den mest uppskattade delen. Förhållandena för arbetarna är hemska. Långa arbetsdagar till låga löner och mycket obetald övertid. En arbetsvecka kan vara upp emot NITTIO TIMMAR! Barnarbetet är ett vanligt inslag på väverierna och de har allt för ofta samma arbetstider som de vuxna. Tempot är högt och det är många som svimmar. Maskinerna och behandlingskaren kan vara rena dödsfällorna och skyddsutrustning existerar inte. Ur ett närområdes perspektiv får fabrikerna också konsekvenser; för endast 10% av alla fabriker har avlopp- och vattenrening, som de måste ha enligt lag, och bara ett fåtal har igång dem när ingen kontrollant finns på platsen.

Dessa fakta väcker många frågor:

Hur utbrett är det egentligen barnarbete?

Hur många fabriker följer faktiskt alla regler som finns?

Vilka företag i Sverige utnyttjar dessa stackars fattiga människor?

Vad kan vi göra för att hjälpa dem att få det bättre? För att förbättra deras arbetsvillkor?

Den faktan har berört oss mycket och vi vill verkligen sätta oss in i hur det är och se om vi kan göra något för att förändra industrierna för just nu är det inte hållbart varken ur ett samhällsperspektiv eller miljöperspektiv.

Vi är på det stora hela nöjda med veckans arbete men vi har mycket kvar att göra och kommer pressa oss till tusen nästa vecka.

Likes

Comments

Den här veckan har vi inte gjort så mycket eftersom vi bara har haft en lektion. Men lite hunnit göra. Vi har bl.a bestämt att vi ska ha Indiens textilindustri som vår lokala del. Regionalt tar vid den del i Indien där det finns flest fabriker. Och globalt kommer vi beskriva hur dessa väveriers utsläpp påverkar resten av jorden. På en timme fann vi inte tillräckligt många sidor med bra fakta för att kunna säga att vi lärt oss något, faktan vi läste visste vi redan en del om, speciellt men det kommer vi garanterat att ha veckan efter lovet. Den här lektionen fokuserade vi på att komma överens om exakt vilket land och område vi skulle fokusera på. Det enda nya vi lärt oss som var  inressant var vilka länder som leder världsexporten av textilie. Det är Kina, Indien och Bangladesh. 

Tack för denna vecka! 

//miljöungdomarna 

Likes

Comments

Veckans arbete har utafllit bra. Vi har skapat en hemsida och en blogg som fungerar utmärkt. Vi har kommit överens om  en grovgrund för arbetet och hur upplägget ska se ut. Vi har även hittat en del bra bilder men vi har fortfarande mycket kvar. Både på planeringen och i arbetet. Vi har nämligen inte kommt på vilken del av arbetet vi ska Börja med. Och vi har inte kommit igång med att leta fakta. Men det börjar vi med nästa lektion. Vi är dock nöjda med arbetet hittills. Det som var mest intressant var att lära sig att göra en blogg/hemsida. Det har gett svar på många frågor men vi lär ju får fler under arbetets gång. Tack för denna idag!  En uppdatering kommer nästa vecka. 

// miljöungdomarna 

Likes

Comments