Vi behöver se

Tankar/åsikter

Utgå ifrån vad du ser,men att acceptera varandras känslor gör det lättare att våga vara öppen om det. Det är många gånger jag kan känna att många talar om vad jag ska känna,men vi alla är olika väldigt delade. Acceptans saknas och gör det svårt att våga blotta för det känns som det är så tungt i saknad av förståelse. Vi behöver se varandra efter hur vi upplever saker. 

Gillar

Kommentarer