Ha kvar motivationen

Tankar/åsikter, Tips, Om mig

Både leva med heltids studier och sociala medier som bloggen men framför allt entreprenörskap tar daglig tid som jag försöker fånga ihop som visa dagar blir sämre än andra,men jag vill det verkligen. På den vägen har jag fått mycket frågor om hur det går rho vilket jag vill dela med mig ut av hur det är leva i nuet,men samtidigt se framåt.

- Det jag försöker tänka på är att hela tiden gå efter mottot du kan om du verkligen vill för du är din egna chef. Det är ingen som gör det åt dig mer än skolan får du konsekvenser men inte jobbet det är ren frihet att bara strunta i det också.

- Planera mål och inom vilka tidsramar som är rimliga utan att bli biviken för då blir man oftast less/besviken.

- Ha ditt varför hela tiden,det blir mycket lättare.

- Ta reda på hur du ska gå till väga för att uppnå dina mål och vara redo för att misslyckas för det blir inga hinder utan en lärdom som jag ser som en framgång i slutendan.

-Vara dig själv för det är vad som speglas av oavsett vad du vill,om du vill satsa eget eller jobba för människor.

- Skapa kontaktnät det kan ge såpass mycket fin feedback.

- Ovaett vad ha inte för bråttom utan lev i nuet och tänk på om det är vad du gör som du vill ha det på.

- Ta tillvara på alla tillgångar som finns.

- Skriv ner positivt om dig själv så när det känns med för mycket motgångar kan du ta upp dig själv så.

- Ha positiv omgivning runt dig, det skapar motivationen som starkast.

Gillar

Kommentarer