Bearbeta sina känslor för de onda rösterna

Tankar/åsikter, Pepp, Om mig

Något som jag har börjat reflektera över är hur jag tas med mina känslor både på gott och ont. Det finns dagar som jag får upp min energi, känner mig såpass trygg.Dagar som jag mår bra kan jag ge mig själv kärlek och till andra.

Medan sen får jag ett slag och då är det de onda spöket som talar för det förflutna när jag mår sämre. Det förflutna jag har förträngt hör röster om hur misslyckad jag är och alla mina rädslor att inte känna mig förstod.Det är en kamp att handskas med denna kombination.Framför allt bli förstod som individ att jag bearbetar denna lycka, ilska och sorg.

Där jag försöker hela tiden med...

*Prata mot min elaka röst om förflutna ord om att det inte är så.

* Träna på emotionell accepstans att påminna mig själv om att sårbarhet inte är en svaghet.Utan det är okej.

* Vara bland en omgivning som förstår mig.

* Respektera mig själv att det är som det är och dra mig då undan för göra det jag behöver. Inte försöka tvinga mig själv till något.

* Peppa med upphöjd musik.

* Ge mig själv kärlek igenom att berätta för mig själv hur bra jag är.

Gillar