Att våga ta risker

Tankar/åsikter

Känslan av att sakna tillit att våga släppa taget för det är så läskigt att plotta sig,men att bli vänd sedan gör det ondaste så jag har valt att fokusera på mig själv. Så jag kan lita på mina handlingar som kommer finnas livet ut för allt handlar om att våga ta risker för annars kan du aldrig få möjligheter för förändring heller.

Gillar