WHO´s råd om livsstil

Under hösten 2014 publicerade WHO (Världshälsoorganisationen) den europeiska kodexen mot cancer. Rekommendationerna är i stort sett desamma som för befolkningen i Sverige. I Sverige finns dock inget nationellt program för tarmcancerscreening hos vuxna i en viss ålder.

WHO´s tolv rekommenationer:

Rök inte. Använd inte någon form av tobak.

Rök inte i ditt hem. Uppmuntra till en rökfri arbetsplats.

Se till att ha en hälsosam kroppsvikt.

Var fysiskt aktiv varje dag. begränsa den tid du sitter ned.

Ät en hälsosam kost: Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.

Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt drickande. att inte dricka alkohol alls är bättre med avseende på cancerprevention.

Undvik för mycket sol, speciellt viktigt för barn. använd solskyddskräm. sola inte solarium.

Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.

Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.

För kvinnor: Att amma minskar moderns cancerrisk; amma om du kan. Hormonbehandling för klimakteriebesvär ökar risken för vissa cancerformer; begränsa behandling.

Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram för: hepatit B (för nyfödda), humant papillomvirus (HPV för flickor).

Delta i screeningprogram för tarmcancer (män och kvinnor), bröstcancer (kvinnor), livmoderhalscancer (kvinnor).

Här kan du läsa hela den europeiska kodexen mot cancer, European Code Against Cancer

Gillar

Kommentarer