Välj att sluta, nu i hela landet!

Läste just ett väldigt bra inlägg som Louise Freij skrivit där hon ställer frågan om det är "okej att slå sin partner?" Och svaret är självklart NEJ! Precis som Louise tycker jag att våld i all dess form är bland det värsta som finns. Att bruka våld mot dem man påstår man älskar kan dessutom anses ännu värre. Ett viktigt och väldigt aktuellt ämne! Och jag tänkte att inlägget kunde kompletteras.

Redan under hösten 2019 skrev jag om "Välj att sluta". Välj att sluta är en telefonlinjen som började som ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län. Det är en telefonlinje för personer som riskerar att skada någon i nära relation. Nu välkomnar telefonlinjen även samtal från hela landet. Vilket är väldigt bra!

Den primära målgruppen för Välj att sluta är personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation. Men även yrkesverksamma, anhöriga, närstående, utsatta som har frågor om våldsamt beteende kan ringa. För att minska våld i nära relationer är det viktigt att även den som utövar våld får hjälp för att sluta använda våld.

Telefonlinjen Välj att sluta drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och i nära samarbete med alla länsstyrelser i Sverige. Telefongivarna ger stöd i stunden för den som ringer in. För mer långsiktig hjälp hänvisar telefongivarna vidare till en verksamhet i närheten av där inringaren bor.

Du som är i kontakt med potentiella våldsutövare kan hänvisa till Välj att sluta. Du kan också ringa in om du behöver tips om hur du kan bemöta personer som du misstänker utövar våld i sin relation.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal som är vana att prata om våldsproblem. Öppettiderna är måndagar, tisdagar och fredagar klockan 08.30 – 16.00. De som ringer kan vara anonyma. Läs gärna mer om telefonlinjen på

valjattsluta.se

Gillar