Välj att sluta!

Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar:

020 555 666

Samtalen är Gratis, anonymt och syns inte på telefonräkningen

Viktig information att sprida!

I februari i år öppnade telefonlinjen Välj att sluta.

Det är en telefonlinje som vänder sig till vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation.

Yrkesverksamma och utsatta som vill veta mer om telefonlinjen och förändringsarbete med våldsutövare kan också ringa. Telefonlinjen finansieras av regeringen och är ett pilotprojekt under 2019-2020 i Stockholms och Skånes län.

Sedan telefonlinjen öppnade för drygt sju månader sedan har över 450 personer ringt in till linjen, en majoritet av dessa identifierar sig som våldsutövare.

Det finns dock mer att göra och vi kan alla bidra till att sprida informationen om telefonlinjen och hjälpas åt att förebygga våld i nära relationer.

Vi behöver din hjälp att sprida information om telefonlinjen till alla som möter potentiella våldsutövare.

Genom att sprida materialet så bidrar du till det förebyggande arbetet mot relationsvåld.

Tack på förhand!

Gillar

Kommentarer