Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. Risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 minskar.

Människor med en hälsosam livsstil drabbas i lägre utsträckning av cancer än personer med mindre hälsosam livsstil. I begreppet hälsosam livsstil räknar vi då in regelbunden fysisk aktivitet, goda matvanor, ingen eller måttligt med alkohol och ingen rökning.

När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Genomblödningen ökar i kroppens vävnader, mer syre transporteras ut och kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse förbättras. Träning påverkar även vårt immunförsvar, det gör att kroppen blir bättre på att ta hand om infektioner och minskar kroniska inflammationer, som enligt de senaste decenniernas forskning har visat sig vara faktorer som kan bidra till allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtinfarkt.

Fysisk aktivitet leder även till en effektivare ämnesomsättning och bättre hormonell status, bland annat sänks östrogennivåerna vid träning. Östrogen är en riskfaktor för både bröstcancer och livmoderkroppscancer. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken främst för bröstcancer, tarmscancer och livmoderkroppscancer. Fysisk aktivitet är också bra för att undvika övervikt. Att bära på för många extrakilon kan innebära en ökad risk för exempelvis cancer i matstrupe, tarm, livmoder, bröst, gallblåsa och njure.


Bra att röra på sig en halvtimme om dagen

I Europa beräknas vart nionde fall av bröstcancer och vart tionde fall av tarmcancer bero på för lite fysisk aktivitet. Minst 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet, till exempel en rask promenad eller en cykeltur, de flesta av livets dagar minskar risken för cancer. Det dubbla, 60 minuter medelintensiv fysisk aktivitet om dagen, minskar risken ännu mer. Din insats behöver inte vara så stor eftersom det handlar om dina vardagsvanor, inte om elitidrott. Det viktiga är att pulsen höjs.

Stillasittande

Forskare har även tittat på sambandet mellan att leva ett stillasittande liv och risken för cancer. Studier har visat att en stillasittande livsföring med för lite fysisk aktivitet ökar risken för cancer. Långa perioder av stillasittande ökar även risken för hjärt-kärlsjukdom. Man bör försöka bryta sitt stillasittande med korta perioder av aktivitet.

Källa: Cancerfonden

Gillar

Kommentarer