Fimpa

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

Varje år insjuknar cirka 6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning och cirka 5 200 personer avlider i cancersjukdom på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord orskar tillsammans. Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 70-tal kan orsaka cancer. Den som röker får själv i sig en fjärdedel av röken. Resten andas ut och sprids vilket gör personer i omgivningen till passiva rökare. Passiv rökning, även kallad miljötobaksrök, under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren. Varje år beräknas passiv rökning orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller kärlsjukdom. Rökning kostar årligen samhället cirka 30 miljarder kronor.

Mer än varannan rökare dör av sin rökning. I snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 12 000 personer avlider på grund av rökning varje år. Det innebär att rökningen står för mer än vart tionde dödsfall hos personer i Sverige. Förutom att avlida i en cancersjukdom innebär rökning stor risk att dö av hjärtinfarkt, stroke eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som tidigare betraktades som typiskt manliga. Dit hör lungcancer, hjärtinfarkt och stroke. Medan lungcancerfallen minskar hos män ökar de hos kvinnor. Och sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor i Sverige av lungcancer än av bröstcancer.

Sluta röka-linjen

Alla som ringer till Sluta röka-linjen får individuella råd av specialutbildade rökavvänjare. De berättar till exempel hur man går till väga för att sluta röka. Telefonlinjen är också öppen för dem som behöver akut stöd när nikotinbegäret sätter in.

Du når Sluta röka-linjen på telefonnummer 020-84 00 00.

Läs mer på slutarokalinjen.org.. Där finns också en sluta-röka-logg där människor som har eller ska sluta röka eller snusa berättar för och ger stöd till varandra.

Källa:Cancerfonden

Gillar

Kommentarer