Ett potpurri av alkoholfritt

Alkohol är en betydande riskfaktor för många olika cancerformer. När alkohol bryts ner i kroppen bildas restprodukten acetaldehyd, ett ämne som kan skada våra celler och gener och därmed öka risken för cancer. Kopplingen mellan alkohol och cancer är som starkast när det gäller cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever.

Sverige har trots restriktiv alkoholpolitik en relativt hög alkoholkonsumtion: i genomsnitt dricker vi årligen 9,2 liter ren alkohol per person, från 15 år och uppåt. De flesta vuxna i Sverige dricker alkohol och även de som inte befinner sig i riskzonen för att utveckla en okontrollerad alkoholkonsumtion utsätter sig för ökad risk för cancer.

Sambandet mellan alkohol och cancer är vetenskapligt bevisat. Kunskapen om detta är dock relativt låg i befolkningen.

Cancerfonden anser att kunskapen om alkoholens påverkan på cancerrisken måste höjas för att ge människor motivation att konsumera mindre alkohol.

Källa: Cancerfonden

Gillar

Kommentarer