Den enkla vägen till lycka!

Endorfiner är ett hormon som brukar kallas för ”kroppens eget heroin”. Man kan också kalla det för

”Den enkla vägen till lycka”.

Det finns vissa celler och receptorer i hjärnan som påverkas av morfin. När forskarna upptäckte detta så ville de ta reda på om det fanns ett naturligt ämne som kroppen reagerade likadant på och när man fann dessa naturliga substanser så döpte man dem till endorfiner. Frisättningen av dessa sker inte bara i hjärnan, utan hela kroppen och de bidrar till många positiva effekter. Det sägs att 45 minuters hård träning motsvarar en normal dos morfin.

De har en smärtlindrande effekt och att man har olika smärttröskel är inget påhitt, utan det stämmer faktiskt och handlar då om endorfinhalten i kroppen. Endorfiner lindrar inte bara vår smärta, de kan även påverka vår mottaglighet för infektioner, stress, psykiska sjukdomar, hjärnans utveckling, sömn, tillväxt samt åldrande. Stimulering med endorfiner leder till eufori och lyckokänslor.
Vid träning aktiveras nervtrådar som går från muskeln till det centrala nervsystemet. Denna aktivering gör att endorfiner frisätts i hjärnan vilket i sin tur leder till lyckokänslor. Vilket faktiskt betyder att fysisk aktivitet får oss att känna oss lyckligare, det är inget påhitt.

En halvtimme om dagen!

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken främst för bröstcancer, tarmscancer och livmoderkroppscancer.

Fysisk aktivitet är också bra för att undvika övervikt. Att bära på för många extrakilon kan innebära en ökad risk för exempelvis cancer i matstrupe, tarm, livmoder, bröst, gallblåsa och njure

I Europa beräknas vart nionde fall av bröstcancer och vart tionde fall av tarmcancer bero på för lite fysisk aktivitet. Minst 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet, till exempel en rask promenad eller en cykeltur, de flesta av livets dagar minskar risken för cancer. Det dubbla, 60 minuter medelintensiv fysisk aktivitet om dagen, minskar risken ännu mer. Din insats behöver inte vara så stor eftersom det handlar om dina vardagsvanor, inte om elitidrott. Det viktiga är att pulsen höjs.

Cancerfonden

  • Nära Ulriksdal, Solna

Gillar