Låt oss färga oktober Rosa!

Rosa Bandet 2017

Syftet med kampanjen är att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer, samt bedriva påverkansarbete.

Varje år får drygt 61 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får cirka 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Källa: Canserfonden

Alla kvinnor bör ha god kännedom om sina bröst så att de lättare kan upptäcka eventuella förändringar. Här visar Canserfonden hur du undersöker dina bröst i tre enkla steg.

Lär känna dina bröst här


Välj rosa i oktober

Om man nu ändå ska ha en vara, kan man väl lika gärna slå till på ett rosa alternativ tänker jag. När du köper en rosa produkt från Canserfondens sponsorer bidrar du till Sveriges främsta cancerforskning. I år finns drygt 200 produkter att välja bland. Tillsammans gör vi skillnad!

Gillar

Kommentarer