Tips For You And Your Blog

English translation below

De sidste to indlæg jeg skrev i denne kategori var jævnt populære, så nu er jeg begyndt at skrive det ned hver gang jeg kommer i tanke om flere af denne slags tips og tricks, som måske (forhåbentlig) kan hjælpe nye bloggere på vej, måske også nogle få "gamle"?

Lad mig endelig vide hvad i synes og om der er noget i gerne vil have uddybet, så skal jeg gøre mit bedste!

Hvis du missede de to andre indlæg, kan de læses lige her og her !

Og btw og virkelig meget off topic, hvor flotte er det her blomster så lige? Jeg ELKER friske blomster og min lokale blomsterpusher gør det virkelig godt synes jeg!


  1. Skriv brugbare indlæg - Det er nok de færreste der kan køre en succesfuld blog alene på at fortælle hvad de lavede i dag og hvad de købte i går. Der er selvfølgelig nogle derude der synes det er spændende at læse med på en mere dagbogs type blog, men der tror jeg mest man rammer den yngre målgruppe. Hvis man kun blogger for hyggens skyld, så er målet jo også nået, men hvis man gerne vil se sin blog som en business der skal vokse, så er brugbare indlæg vejen frem. På engelsk snakker man om noget kaldet "evergreen posts" og det vil ganske enkelt sige at man producerer nogle indlæg der bliver ved med at være relevante for læserne. En kollage fra nelly med kjoler kan være super god og hjælpsom for mange der elsker at shoppe (my self included!) og skal til fest, men de varer du viser er snart udsolgt eller går out of fashion og så er indlægget teknisk set ikke længere brugbart. Evergreen indlæg består som regel af lister, top tips, "how to/DIY" indlæg eller produkt anmeldelser, noget som dine læsere om et halvt eller et helt år, stadig kan bruge til noget.
  2. Gør dine indlæg "scannable" - Det er faktisk ikke ret mange der læser hvert eneste ord du skriver og specielt hvis du (ligesom jeg) er glad for at skrive lange indlæg. Brug derfor gerne underoverskrifter (dét er altså bare et mærkeligt ord!) og afsnit, så kan læserne nemt selv springe ned til de ting de mener er relevant for dem og gør gerne brug af fremhævelser, hvis der er er noget i en sætning som du meget gerne vil have bliver læst. Det gør dine indlæg meget mere overskuelige og læseren giver ikke op på forhånd, men kan nemt "scanne" dit indlæg for at se om nogle af dine underoverskrifter som de finder relevante for dem.
  3. Search bar - Der findes ikke noget værre end en blog der ikke har en søge funktion (okay, det gør der sikkert, men den her er alligevel ret langt oppe på listen!) Mange af de blogs jeg følger, har jeg fulgt rigtig længe. Nogle gange sker det, at jeg kan huske at en af dem har skrevet noget på et tidpunkt, som jeg gerne vil læse igen. Men, jeg har ikke tænkt mig at gennemgå deres blog slavisk for at finde et indlæg som de skrev for 3,5 år siden og så er det jo lige præcis her at søgefunktionen kommer ind i billedet. Så sørg for at have den med, specielt hvis du driver en blog med meget evergreen indhold, for det kan jo være at nogle af dine læsere husker at du i starten af 2016 skrev noget om hvordan man lavede sin egen fjerlampe og så er det en skam hvis det indlæg er begravet dybt under en masse andre, og man ikke kan søge sig til det!
  4. Kill your darlings - Det var en af de første ting vi lærte på dekoratør skolen. Det kan godt være at du er rigtig glad for alle de ideer du får, men det er bare ikke altid at de alle sammen kan bruges. Jeg ved godt at du lige har brugt tid på at tage 50-150 billeder af det samme motiv fra forskellige vinkler, og ja, alle billederne er blevet super gode, men du bliver nød til at sortere nogle af dem fra. Jeg tror det er rimelig sikkert at sige at INGEN gider scrolle igennem 25 billeder af det samme outfit/produkt/madbillede fra forskellige vinkler, så selvom du er rigtig glad for samtlige resultater du fik ud af det shoot, så prøv at vælge de 5 bedste billeder og så brug dem
  5. Lær din computer og dens genveje at kende! - Nu bliver det teknisk, men når det f.eks kommer til at redigere billeder, så er der altså en hel del tid at spare hvis man lærer sig nogle af de simple ctrl+shift+s (og hvad de ellers hedder) genveje så man lynhurtigt kan gemme/copy/paste via tasteturet i stedet for at skulle klikke sig igennem samtlige menuer. Jeg bruger det rigtig meget når jeg bruger photoshop og lightroom, når jeg skal åbne/lukke faner i safari og når jeg skal skifte imellem de forskellige skriveborde på min computer (jep, jeg har multible-desktops!) og det er altså virkelig en timesaver!

Jeg håber det kunne bruges! Nu vil jeg gøre mig klar til arbejde og forberede mig mentalt på den 12km cykeltur jeg skal ud på for at komme på arbejde! Vi blogges


The last two posts I wrote in this category grew to be quite popular, so now I've started writing it down whenever I think of more of these kinds of tips and tricks. They might (hopefully) help new bloggers on their way, and perhaps also a few "old" ones?

Please let me know what you guys think and if there's anything you would like me to elaborate, and I'll do my best!

If you missed the last two posts, you can find them here and here

And btw and really off topic, but how beautiful are these flowers? I LOVE fresh flowers and my local flower pusher does an amazing job I think!


  1. Write usable content - It is probably not many who can drive a succesful blog, just by writing about what they did today and what the bought yesterday. Of course there are some out there, who finds it exicting to read the more "diary" kinds of blogs, but I think that this is mostly for the younger audience. If you're blogging solely out of fun, then you have reached your goal by doing so, but if you want to see your blog as a business that needs to grow, then usable content is the way to go. Some like to refer to this as "evergreen content", which simply means that you produce a string of posts that keeps being relevant to your readers, many months, maybe even years from now. A collage with dresses from Nelly, might be a great and helpful idea for those who love to shop and need some inspiration (myself included!), but the items you show will soon be sold out or be out of fashion and then the post is technically no more relevant. Evergreen content usually consists of lists, top tips, how to / DIY's or product reviews. Something that your readers will still find relevant in six months and that they can get some use of.
  2. Make your content scannable - Not many people do actually read every word you write and especially not if you, like me, are found of writing long posts. Make use of subheadings and paragraphs, in that way, your readers can scan the post for headlines and sort out which parts they feel relevant. Also use highlighting if there is something you really want to catch the readers attention. This makes your posts a lot more readable and easy, and your readers want give up as soon as they see the loooong tekst, because they can scan it easy to find what they are seeking.
  3. Search bar - There is nothing (and I really mean nothing) worse than a blog without a search bar! Okay, to be fair, there is probably things a lot worse, but this comes pretty damn close to the top of the list! A lot of the blogs I follow, are ones that I have been following for years. Occationally it happens that I remember that one of them at some time long ago wrote something that I would like to read again. But, as you can very well imagine, there is no way that I'm going to go through years of content from start to finish, in order to find that one single post, that I know they wrote maybe two years ago, and this is where the search bar enters the picture. So make sure you have one on your blog, especially if you run a blog with a lot of evergreen content. Because it might be that one of your readers remembers that in the beginning of 2016 you wrote something about how to make your own feather lamp, and it would be a shame if that post was unable to be found because of lack of search bar.
  4. Kill your darlings - This was one of the first things we learned when I was taking my visual merchandiser degree. You might be super psyched about all of your amazing ideas, but sometimes some of them are just of no use. And sometimes you spend a lot of time taking 50-150 pictures of the same motive from different angles, and as it turns out, all of those pictures came out pretty great, but you need to sort some of them out. I bet it's pretty safe to say, that no-one finds it exciting to scroll through 30 pictures of the same outfit/product/waffle-with-jelly set up, so even though your fond of all the pictures from that shoot, try picking out your top 5 and then use those.
  5. Know your computer and its shortcuts! - This is going to be a bit technical, but when it comes to editing your pictures, theres a whole lot of time to saved if you learn yourself some of the more simple ctrl+shift+s (and whatever else there is) shortcuts. This way you can quickly save/copy/paste with your keyboard instead of having to click yourself through a lot of menus. I use it a lot when I edit in photoshop or lightroom, when I need to open or close tabs in safari and when I'm changing between the different desktops on my computer (and yes, I have multiple desktops!) and it is really a time saver!

I hope that some of these tips are of some use to you guys! Now I will get ready for work and prepare myself mentally for the 10 mine bikeride I have to go on to get there! See ya!

YOU CAN ALSO FOLLOW ME ON

FACEBOOK - INSTAGRAM - BLOGLOVIN - NOUW

Synes godt om

Kommentarer

VenterPaaVinBlog
VenterPaaVinBlog,
Hvor fint at du matcher blomsterne 😃
- A
www.venterpaavin.dk
SandraSchjerning
SandraSchjerning,
Haha, ja mange tak :p 😍nouw.com/sandraschjerning
escali
escali,
Super bra tips! hope you have a good weekend <3nouw.com/escali
SandraSchjerning
SandraSchjerning,
Tak, jeg er glad for at de kan bruges! Og i lige måde 😍nouw.com/sandraschjerning
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229
Instagram sandraschjerningInstagram sandraschjerningInstagram sandraschjerningInstagram sandraschjerningInstagram sandraschjerningInstagram sandraschjerning