Header

Arbetet har fungerat bra och vi har inte stött på allt för stora problem så därför har vi inte behövt lägga ner särskilt mycket tid på att göra klart hjulet. Sammanlagt har vi uppskattningsvis lagt ner 5 lektioner på att bygga hjulet vilket är ungefär 300 minuter eller 5 timmar.

Likes

Comments

förmågor från Lgr 11 som vi har jobbat med: 

Teknik 

- Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och
förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper
om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer
och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper
om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och
lösningar.- Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med
teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och
uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle
och miljö.

Fysik

• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i
samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.
• Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik
och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vi har behandlat följande centrala innehåll i de båda ämnena

Fysik: krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan andvändas.

Teknik:- tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

- ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

- enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions arbete.Bedömningsmatris:

Teknik:

E: 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

c: 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings och
konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

A: 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp
 eskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings och
konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som
leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där
intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Likes

Comments

​Vi har gjort ett hjul på 30 cm i diameter. Hjulet sitter "fast" emellan en kartong bit och en ställning där den kan snurra fritt. Konstruktionen bygger på att ena sidan på hjulet väger mer än den andra så att den blir bak tung. För att hjulet inte ska tippa åt det hållet som är tyngre än det andra så har vi satt fast ett stopp som hindrar hjulet från att snurra åt det hållet. När kulan släpps ifrån rännan ner i vagnen ökar tyngden på den andra sidan och hjulet snurrar då tills det kommer till ett stopp halvvägs ner. Väl där släpps kulan och tyngden på den andra sidan gör så att hjulet snurrar tillbaka  igen tills det igen stannar vid stoppet. När det gäller designen så har vi valt att ha temat rymden. Vi målade hela hjulet samt kartongen som en stjärnhimmel och för varje vagn gjorde vi en planet ifrån solsystemet. Planeterna satte vi på utsidan av hjulet och i mitten satte vi slutligen en sol så att det skulle se ut som att planeterna kretsar runt solen. För att få en extra effekt på stjärnhimmeln så monterade vi fast vita ledlampor som ser ut som stjärnor. 


Under arbetets gång har vi inte stött på så många problem. Vårt störta problem var att när vi väl fick hjulet att fungera så gick processen på ca 4 sekunder istället för 15. Vi testade på att göra olika sorters rännor för att bromsa upp processen och tillslut bestämde vi oss för att göra en lång ränna.


Likes

Comments

Till vårt pariserhjul har vi spenderat ca 200kr på material samt pynt. Några saker vi införskaffat är: flörtkulor, dankkulor, frigolitbollar, rännor, trämaterial, ledlampor, batterier, limstift samt glitter och färg. Vi tycker att detta väl spenderade pengar då vi behövt mycket av grejerna för att få hjulet att funka. Vi har även återvunnit all kartong samt använt mycket material vi redan haft på skolan eller hemma.

Likes

Comments

Idag har vi i klassen byggt parishjul. Vi alla tycker att detta är lite småkrångligt men även mycket roligt.

Likes

Comments