Neuroförbundet i Göteborg- rullstolsdanssektion.

Vi har träningar varje tisdag mellan 18-20 på Dalheimers hus i Göteborg. Nya deltagare är alltid välkomna! För anmäla ring till kanslit på thn 031-711 38 04 eller maila Teresé.gbg@neuroförbundet.se
Vi utövar pardans vilket innebär att man därför vara minst två personer. Tag därför med danspartner eftersom vi lider en ständig brist på stående. Vi är fem ledare som under lättsamma former leder träningspassen. Ibland inbjuds extern tränare om våra deltagare önskar lära sig något utanför våra kunskapsramar.

Exempel på danser: bugg hambo modern vals tango & freestyle. Vi testar glatt allt som deltagarna föreslår och vi planerar att införa samtliga discipliner inom 10-dans.

Hjärtligt välkomna!

Likes

Comments